Postępowanie: Sporządzenie operatu szacunkowego okr. wartość rynkową nieruchomości - dz. 665/1 Kępno

Daniel Dyla
Gmina Kępno
Terminy:
Zamieszczenie : 05-07-2018 09:35:47
Składanie ofert: 12-07-2018 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zapytania jest podanie ceny sporządzenia operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kępnie przy ul. Bocznej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 665/1 o powierzchni ok. 0,0600 ha ( w trakcie procedura podziału geodezyjnego działki nr 665), dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00056161/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Termin wykonania usługi: 30 dni od daty otrzymania pisemnego zlecenia.
Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury VAT, płatnej przelewem, wystawionej na następujące dane płatnika:

Gmina Kępno,
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno
NIP: 619-19-45-305

Bliższe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości dostępne na portalu
GEO-SYSTEM znajdującym się pod następującym linkiem: http://www.kepno.e-mapa.net/.

Sprawę prowadzi i informacji udziela:
insp. Daniel Dyla
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Kościuszki 9,
63-600 Kępno;
Tel. 62 78 25 810
e-mail: daniel.dyla@um.kepno.pl

Adres dostawy

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sporządzenie operatu szacunkowego-dz. 665/1 -

Skan post. w sp. zgo [...].pdf

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2894 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 1

Wyślij wiadomość