Postępowanie: Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy chodników na Osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierzgoniu

Jerzy Sulim
Urząd Miejski w Dzierzgoniu Oddział: TI
Terminy:
Zamieszczenie : 04-07-2018 15:11:59
Składanie ofert: 12-07-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : 12-07-2018 10:30:00

Wymagania i specyfikacja

Zamawiający - Gmina Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na realizację zadania pn. Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego, wybranego zadania dla okręgu nr 1 – Miasto Dzierzgoń, tj. Przebudowa chodników na Osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierzgoniu (znak sprawy: TI.271.25.2018). 

Warunkioraz opis – wg złączników

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Roboty budowlane Przebudowa chodników na Osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierzgoniu 1 robota budowlana - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2894 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - do 30 września 2018r., proszę potwierdzić (0)
3 Wymagany okres gwarancji - minimum 36 miesięcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin płatności - minimum 14 dni, proszę potwierdzić (0)
5 Oświadczenie dotyczące RODO - dołącz dokument

BO_chodn Os Jagiełły [...].docx

(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 4

Wyślij wiadomość