Postępowanie: JEDZ zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca oraz Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii -4 pakiety

Terminy:
Zamieszczenie : 04-07-2018 10:01:06
Składanie ofert: 13-08-2018 09:30:00
Otwarcie ofert : 13-08-2018 10:00:00

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,

jest to ogłoszenie o przetargu, którego SIWZ wraz z OPZ znajduje się w załączniku do postępowania.

Link do BZP/TED:  http://simap.europa.eu/enotices/noticeInformation.do?id=4830470#

 link na stronę : http://www.skpp.edu.pl/postepowanie_przetargowe_na_zakup_dostawa_wyrobow_medycznych_jednorazowego_uzytku_dla_pracowni_hemodynamiki_serca_oraz_bloku_operacyjnego_kardiochirurgii_-4_nr_sparwy_ezp_79_18.html

W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. JEDZ można złożyć jedynie elektronicznie. Poniżej instrukcja złożenia JEDZ.

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę: 

  1. Pobrać plik JEDZ z załącznika poniżej
  2. Kliknąć w link  (jeżeli nie można kliknąć to proszę skopiować: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl)
  3. Wypełnić JEDZ zgodnie z instrukcją (można połączyć Państwa JEDZ i JEDZ Zamawiającego)
  4. Na końcu będziesz miał możliwość pobrania plik PDF na swój komputer
  5. Załącz pobrany PDF JEDZ w kryterium poniżej do niniejszego ogłoszenia
  6. W kolejnym kroku będziecie Państwo mogli podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  7. Po sprawdzeniu przez platformę, czy plik został podpisany prawidłowo Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego

Złożenie JEDZ w poprzez platformę daje Państwu możliwość:

  1. Sprawdzenia w kroku 2 składania oferty na platformie (kolejny krok), czy właściwie podpisaliście JEDZ kwalifikowanym podpisem
  2. Otrzymanie na maila potwierdzenia złożenia oferty
  3. Załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ odpowiada platformazakupowa.pl)

Poprzez przycisk zadaj pytanie do specyfikacji możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail.


Link do instrukcji WIDEO dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Link do instrukcji PDF dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca oraz Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii -4 pakiety - Proszę pobrać plik JEDZ z załącznika i zastosować się do powyższej instrukcji (patrz powyżej 7 kroków) lub otworzyć poniższy link do instrukcji: https://drive.google.com/file/d/1rlA6iJRIJ7xs3FeLUsJvoFQSuidOx2C9/view

espd-request.xml

(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 1

Wyślij wiadomość