logo
Agnieszka
Walter
   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie

Ogłoszenie: Malowanie pomostów Oczyszcalni ścieków w Tczewie - Etap III (ID 143096)

Data rozpoczęcia: 29-06-2018

Do końca: zakończona

Szczegóły postępowania

icon Wymagania wystawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie ogłasza przetarg na :
"Malowanie pomostów Oczyszczalni ścieków w Tczewie - Etap III"
Nr sprawy : NI/034/2018

Przetarg dostępny jest na stronie : www.zwik.tczew.pl w zakładce "Zamówienia publiczne - Ogłoszenia o przetargach"
Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2018r. o godz. 11:00 poza Platformą zakupową Open Nexus, wyłącznie w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie (osobiście lub pocztą)
Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 19.01.2017r.


icon Komunikaty wystawiającego

  • 2018-07-26 14:59 Agnieszka Walter ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie informuje, że na podstawie par. 32 ust. 12 pkt. 12.1 Regulaminu udzielania zamówień z dnia 19.01.2017r. unieważnia postępowanie. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w załączniku.

iconPytania/Kryteria

Nazwa Opis

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA

LP Nazwa towaru Opis Ilość/JM Waluta
1 Malowanie pomostów Oczyszczalni ścieków w Tczewie - Etap III zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia NI/034/2018 1 robota budowlana PLN