Postępowanie: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokomotywowni SPC Nowogród Bobrzański oraz linii kablowej zasilającej

Terminy:
Zamieszczenie : 22-06-2018 13:13:31
Składanie ofert: 12-07-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c., w celu wykonanie usługi w zakresie:Pierwszy etap
1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej przed remontem budowlanym.
2. Wykonanie dokumentacji przez uprawnionego projektanta
3. Dostawa i montaż nowej rozdzielni zasilającej wszystkie urządzenia i instalacje lokomotywowni – obudowa Prisma G Plus, wyposażenie Eaton; Hager
4. Wykonanie instalacji oświetleniowej hali lokomotywy i pomieszczeń pomocniczych układ TN-S :
- oprawy świetlówkowe COSMO 2x36W prod Beghelli
- naświetlacze F150 ASS prod Beghelli
- sterowanie przekaźnikiem bistabilnym
5. Wykonanie oświetlenia kanału – oprawy kanałowe LED – 24V, sterowane wyłącznikiem przy wejściu do kanału
6. Wykonanie instalacji gniazd :
- na hali lokomotywy 2 zestawy remontowe 63A/400V; 32A/400V; 2x16A/230V – zasilane z jednego obwodu (prod Bals lub PCE)
- w pomieszczeniach pomocniczych po jednym gnieździe 16A/ 230V
- na hali lokomotywy gniazdo 24V
7. Instalację wykonać natynkowo, kable układać w rurach stalowych ocynkowanych oraz drabinach ocynkowanych prod El-Puk lub BAKS
8. Dobór, Dostawa i montaż wentylatora dachowego wyciągowego
9. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego – dwa naświetlacze 100W – prod Beghelli.
10. Wykonanie uziemienia rozdzielni.
Drugi etap
1. Wykonanie linii kablowej zasilającej rozdzielnię lokomotywowni (zasilanie z rozdzielni głównej nN SPC Nowogród) – typ YKY 5x50

Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna w celu uściślenia zakresu. Proponuję 3.07.2018r godzina 10.00 na SPC Nowogród.
Termin realizacji do uzgodnienia, będzie uzależniony od remontu budowlanego.


Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie przedmiotowej usługi, zgodnie z zakresem rzeczowym/specyfikacją i/lub dokumentacją techniczną, przedstawionymi w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Sposób rozpatrzenia ofert:
1. Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie , np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone.
2.Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie niniejszego zaproszenia mogą zostać odrzucone.
3.Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia opracowania bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia.
4.Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.
5. Powyższe zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 K.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. O wynikach tego etapu negocjacji oraz – w razie wyboru oferty do dalszych negocjacji – o terminie rozpoczęcia negocjacji składający ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony.
6.Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Pan Marek Gabriel tel. 77 777 8467 – w sprawach merytorycznych
- Pan Krzysztof Jasinski tel. 77 777 8714 – w sprawach handlowych

Załączniki:
• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
•Harmonogram płatności (roczny)
•Kodeks Etyczny Dostawców

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont instalacji elektrycznej w lokomotywowni SPC Nowogród Bobrzański 1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej przed remontem budowlanym. 2. Wykonanie dokumentacji przez uprawnionego projektanta 3. Dostawa i montaż nowej rozdzielni zasilającej wszystkie urządzenia i instalacje lokomotywowni – obudowa Prisma G Plus, wyposażenie Eaton; Hager 4. Wykonanie instalacji oświetleniowej hali lokomotywy i pomieszczeń pomocniczych układ TN-S : - oprawy świetlówkowe COSMO 2x36W prod Beghelli - naświetlacze F150 ASS prod Beghelli - sterowanie przekaźnikiem bistabilnym 5. Wykonanie oświetlenia kanału – oprawy kanałowe LED – 24V, sterowane wyłącznikiem przy wejściu do kanału 6. Wykonanie instalacji gniazd : - na hali lokomotywy 2 zestawy remontowe 63A/400V; 32A/400V; 2x16A/230V – zasilane z jednego obwodu (prod Bals lub PCE) - w pomieszczeniach pomocniczych po jednym gnieździe 16A/ 230V - na hali lokomotywy gniazdo 24V 7. Instalację wykonać natynkowo, kable układać w rurach stalowych ocynkowanych oraz drabinach ocynkowanych prod El-Puk lub BAKS 8. Dobór, Dostawa i montaż wentylatora dachowego wyciągowego 9. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego – dwa naświetlacze 100W – prod Beghelli. 10. Wykonanie uziemienia rozdzielni. 1 usługa - (0)
2 Wykonanie linii kablowej zasilającej Wykonanie linii kablowej zasilającej rozdzielnię lokomotywowni (zasilanie z rozdzielni głównej nN SPC Nowogród) – typ YKY 5x50 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2894 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań bhp, ochrony środowiska oraz jakosciowych (0)
2 Termin realizacji 10% Termin realizacji do uzgodnienia, będzie uzależniony od remontu budowlanego. (0)
3 Termin płatności 10% wymagane 60 dni (0)
4 Gwarancje 5% - (0)
5 Referencje 5% prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych (0)
6 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 2

Wyślij wiadomość