Postępowanie: Usługa montażu systemu uprzywilejowania w ruchu w pojazdach służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu systemu uprzywilejowania w ruchu w pojazdach służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych
2. Wymagania stawiane pojazdowi z systemem uprzywilejowania w ruchu opisane zostały w § 1 ust. 3 wzoru umowy.
3. Wykonawca akceptuje zapisy wzoru umowy w całości.
4. Wykonawca zrealizuje usługę w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania zlecenia w formie pisemnej, e-mailowej lub telefonicznej, pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 8 pkt. 2 wzoru umowy.
5. Wykonawca odbierze wskazany pojazd z siedziby Zamawiającego, a po zakończeniu usługi Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego, tj. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Wydział Transportu, ul. Grenadierów 3, 20-339 Lublin, na swój koszt.
6. Usługi realizowane będą w formie zleceń cząstkowych.
7. Zapłata za usługę realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zakończenia usługi i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Wykonawca wystawi fakturę zawierającą ogólne określenie wykonanej usługi wraz z dołączonym wyszczególnieniem zamontowanych elementów.

Montażem systemu uprzywilejowania objęte zostaną pojazdy:
1 Citroen C4 Cactus rok prod. 2017 ilość szt. 12
2 Mitsubishi L200 rok prod. 2012 ilość szt. 1
3 Skoda Yeti rok prod. 2017 ilość szt. 1
4 Opel Insignia rok prod. 2016 ilość szt. 1
5 Opel Astra rok prod. 2013 ilość szt. 1

Osoby odpowiedzialna za realizację zamówienia:
Paweł Szostak Tel.: 81 535-42-79

Adres dostawy

Adres firmy
ul. Grenadierów 3
20-331 Lublin

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 montażu systemu uprzywilejowania (bez sygnałów świetlnych w atrapie pojazdu) - 16 szt. - (0)
2 dodatkowy montaż sygnałów świetlnych np. w atrapie pojazdu (opcja) - 5 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji zamówienia cząstkowego - do 3 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt odbioru / dostawy pojazdu - Po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość