Postępowanie: Ściągacz do łożysk trzyramienny 4528M2 1719050

Leszek Zimnicki
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Ściągacz do łożysk, pokryw, tulei - trzyramienny 4528M2 1719050 szt. 2
Frez palcowy trzpieniowy czołowy płaski fi 14 szt. 2
1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
5. Dostawa do Magazynu Zakładowego w Iławie, dokładny adres będzie podany w Zamówieniu.
6. Koszt transportu i ryzyko dostawy po stronie Oferenta.
7. Kontakt do Zamawiającego - kom. 785 855 330.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
Wileńska 14a
03-414 Warszawa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Ściągacz do łożysk trzyramienny 4528M2 1719050 - 2 szt. - (0)
2 Frez palcowy trzpieniowy czołowy płaski fi 14 - 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 5 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość