Postępowanie: Tonery i wkłady do kserokopiarek

Janusz Kuriata
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i wkładów do kserokopiarek
- Toner czarny 75B010 Lexmark CS 727 - szt 4
- Toner SAMSUNG MLT-D 101S - szt 2
- Wkład bębna MAT KIT do kserokopiarki XEROX 5222 - szt 1
2 Termin dostawy - 3 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia.
3. Sposób dostawy: - na koszt Wykonawcy
4. Dostawa przedmiotu zamówienia do Olsztyna - adres podany będzie na zamówieniu.
5. Sposób płatności - przelew.
6. Termin płatności - realizowane w formie przelewu na rachunek bankowy ,po wykonaniu usługi w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania przez Spółkę prawidłowo wystawionej faktury.
7. Zamawiający zastrzega sobie:
a/możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
8. Telefon do Zamawiającego 785 855 331

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Toner czarny 75B010 Lexmark CS 727 - 4 inna - (0)
2 Toner SAMSUNG MLT-D 101S - 2 szt. - (0)
3 Wkład bębna MAT KIT do kserokopiarki XEROX 5222 - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość