Postępowanie: Tonery i wkłady do kserokopiarek

Janusz Kuriata
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 12-06-2018 11:19:50
Zakończenie: 14-06-2018 11:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i wkładów do kserokopiarek
- Toner czarny 75B010 Lexmark CS 727 - szt 4
- Toner SAMSUNG MLT-D 101S - szt 2
- Wkład bębna MAT KIT do kserokopiarki XEROX 5222 - szt 1
2 Termin dostawy - 3 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia.
3. Sposób dostawy: - na koszt Wykonawcy
4. Dostawa przedmiotu zamówienia do Olsztyna - adres podany będzie na zamówieniu.
5. Sposób płatności - przelew.
6. Termin płatności - realizowane w formie przelewu na rachunek bankowy ,po wykonaniu usługi w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania przez Spółkę prawidłowo wystawionej faktury.
7. Zamawiający zastrzega sobie:
a/możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
8. Telefon do Zamawiającego 785 855 331

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Toner czarny 75B010 Lexmark CS 727 - 4 inna - (0)
2 Toner SAMSUNG MLT-D 101S - 2 szt. - (0)
3 Wkład bębna MAT KIT do kserokopiarki XEROX 5222 - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2802 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do postępowania