Postępowanie: Dostawa filtrów H14-005-413

Andrzej Pawłowski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 96 szt. filtrów H14-005-413 do klimatyzatorów HVAC 8404S-ZNTK zamontowanych w pojazdach szynowych EN 57ALd
Dokładne warunki związane z wykonaniem przedmiotowego zadania określone są w załączonym pliku "WzorZamowienia".
Oferty w tym postępowaniu proszę składać w oparciu o postanowienia ww. wzoru zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny.
Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Osoby do kontaktu:
- w sprawach technicznych: Grzegorz Nurzyński e-mail: grzegorz.nurzynski@p-r.com.pl tel.: 722-350-074;
- w sprawach procedury: Andrzej Pawłowski, tel. 722348982, e-mail: andrzej.pawlowski.lub@p-r.com.pl
Płatność: przelew 30 dni
Koszty i ryzyko dostawy: po stronie Dostawcy

Adres dostawy

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Lubelski z Siedzibą w Lublinie Sekcja Utrzymania Taboru w Łukowie
Kolejowa 22
21-400 Łuków

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Filtry H 14-005-413 do klimatyzatorów HVAC 8404S-ZNTK w EN 57ALd

WzorZamowienia.pdf

96 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - preferowany 14 dni robocze (w przypadku innego proszę określić) (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość