Postępowanie: Wykonanie otworu w ścianie żelbetowej.

Terminy:
Składanie ofert: 13-06-2018 11:59:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: wykonania otworu w ścianie żelbetowej istniejącego leja zasypowego paliw zastępczych

Zakres prac:
 Skucie posadzki i wykonanie wykopu,
 Wycięcie metoda diamentową otworu w istniejącej ścianie żelbetowej,
 Wykonanie trwałego zabezpieczenia wykopu ogrodzeniem systemowym,
 Zabezpieczenie wykonanego otworu blachą gr 6mm mocowanej do ściany na kołki rozporowe.
zgodnie z załączonym rysunkiem

Termin wykonania – 18.06.2018 do 22.06. 2018


Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Bernard Woźnica, tel. 77/777 8488; tel. kom. 693 279 848; e-mail: bernard.woznica@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych
- Krystian Raczek, tel. 77 777 8716; tel. kom. 693839585; e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych


Załączniki:
• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
• Harmonogram płatności (roczny)
• Kodeks Etyczny Dostawców

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie otworu. zgodnie z zakresem oraz rysunkiem

Lokalizacja i geomet [...].dwg

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych - Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
2 Termin realizacji - 18.06.2018 do 22.06. 2018 (0)
3 Termin płatności - Wymagane minimum 60 dni (0)
4 Referencje - Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych (0)
5 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość