Proceeding: Wykonanie otworu w ścianie żelbetowej.

Deadlines:
Posted : 08-06-2018 12:22:24
Placing offers: 13-06-2018 11:59:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: wykonania otworu w ścianie żelbetowej istniejącego leja zasypowego paliw zastępczych

Zakres prac:
 Skucie posadzki i wykonanie wykopu,
 Wycięcie metoda diamentową otworu w istniejącej ścianie żelbetowej,
 Wykonanie trwałego zabezpieczenia wykopu ogrodzeniem systemowym,
 Zabezpieczenie wykonanego otworu blachą gr 6mm mocowanej do ściany na kołki rozporowe.
zgodnie z załączonym rysunkiem

Termin wykonania – 18.06.2018 do 22.06. 2018


Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Bernard Woźnica, tel. 77/777 8488; tel. kom. 693 279 848; e-mail: bernard.woznica@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych
- Krystian Raczek, tel. 77 777 8716; tel. kom. 693839585; e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych


Załączniki:
• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
• Harmonogram płatności (roczny)
• Kodeks Etyczny Dostawców

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wykonanie otworu. zgodnie z zakresem oraz rysunkiem

Lokalizacja i geomet [...].dwg

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych - Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
2 Termin realizacji - 18.06.2018 do 22.06. 2018 (0)
3 Termin płatności - Wymagane minimum 60 dni (0)
4 Referencje - Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 15

Send a message