Postępowanie: Budowa oświetlenia odcinka ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu

Jacek Orzechowski
Urząd Miasta Inowrocławia Oddział: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 14:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Opis przedmiotu zamówienia:
Oświetlenie odcinka ul. Stanisława Przybyszewskiego (od wiaduktu do ul. Budowlanej):
Przedmiotowe oświetlenie zlokalizowane jest na działkach nr: 38/6 (własność Miasta), 40/3 (własność Skarb Państwa-zgoda) i 64/1 (własność Miasta).
Oświetlenie obejmuje 6 punktów świetlnych umieszczonych na stalowych słupach SO7
z oprawami parkowymi typu LED o mocy 50 W na wysięgnikach, zasilanych z istniejącego słupa zlokalizowanego na wysepce przy skrzyżowaniu ulic: Stanisława Przybyszewskiego
i Budowlana (przecisk pod jezdnią).
Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu należy do Zamawiającego.
Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien podpisać protokół zdawczo-odbiorczy
z zarządcą drogi – Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu oraz poinformować inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy (umowa zostanie zawarta po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu)

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

Komunikaty

2018-06-22 07:40 Jacek Orzechowski W postępowaniu wybrano Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., za cenę 22 755,00 zł brutto.
Wybrano ofertę z najniższą ceną.
2018-06-22 07:39 Jacek Orzechowski W postępowaniu wybrano Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., za cenę 22 755,00 zł brutto.
Wybrano ofertę z najniższą ceną.
2018-06-12 09:23 Jacek Orzechowski W celu redukcji mocy w porze nocnej Zamawiający wymaga zastosowania oprawy z reduktorami mocy lub przekaźnika czasowego do sterowania mocą pojedynczej oprawy LED (oprawa LED musi być wyposażona w sterowanie 1-10 V DC).

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Budowa oświetlenia odcinka ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu - 1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - 100 % (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość