Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa oświetlenia odcinka ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu

Jacek Orzechowski
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Deadlines:
Published : 08-06-2018 11:53:04
Placing offers : 14-06-2018 14:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Opis przedmiotu zamówienia:
Oświetlenie odcinka ul. Stanisława Przybyszewskiego (od wiaduktu do ul. Budowlanej):
Przedmiotowe oświetlenie zlokalizowane jest na działkach nr: 38/6 (własność Miasta), 40/3 (własność Skarb Państwa-zgoda) i 64/1 (własność Miasta).
Oświetlenie obejmuje 6 punktów świetlnych umieszczonych na stalowych słupach SO7
z oprawami parkowymi typu LED o mocy 50 W na wysięgnikach, zasilanych z istniejącego słupa zlokalizowanego na wysepce przy skrzyżowaniu ulic: Stanisława Przybyszewskiego
i Budowlana (przecisk pod jezdnią).
Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu należy do Zamawiającego.
Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien podpisać protokół zdawczo-odbiorczy
z zarządcą drogi – Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu oraz poinformować inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy (umowa zostanie zawarta po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu)

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Rys. E1 schemat zasilania.pdf pdf 64.24 2018-06-08 11:53:04 Proceeding
Rys. E2 schemt zasadniczy.pdf pdf 70 2018-06-08 11:53:04 Proceeding
Rys. E3 plan inst. ośw..pdf pdf 589.14 2018-06-08 11:53:04 Proceeding
Rys. E4 układanie kabli.pdf pdf 128.03 2018-06-08 11:53:04 Proceeding
STWiOR ośw. odc. ul.Przybyszewskiego.pdf pdf 1660.7 2018-06-08 11:53:04 Proceeding
Uzg. ZDP.pdf pdf 196.23 2018-06-08 11:53:04 Proceeding
Koszt. ofert. ośw. odc. ul.Przybyszewskiego.pdf pdf 68.01 2018-06-08 11:53:04 Proceeding
Projekt bud. ośw. odc. ul.Przybyszewskiego.pdf pdf 341.87 2018-06-08 11:53:04 Proceeding

Announcements

2018-06-22 07:40 Jacek Orzechowski W postępowaniu wybrano Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., za cenę 22 755,00 zł brutto.
Wybrano ofertę z najniższą ceną.
2018-06-22 07:39 Jacek Orzechowski W postępowaniu wybrano Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., za cenę 22 755,00 zł brutto.
Wybrano ofertę z najniższą ceną.
2018-06-12 09:23 Jacek Orzechowski W celu redukcji mocy w porze nocnej Zamawiający wymaga zastosowania oprawy z reduktorami mocy lub przekaźnika czasowego do sterowania mocą pojedynczej oprawy LED (oprawa LED musi być wyposażona w sterowanie 1-10 V DC).

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa oświetlenia odcinka ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Cena - 100 % (0)
2 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 311