Postępowanie: Wykonanie badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych w obiektach KPM Wrocław

Dorota Kowalska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

. Nazwa i adres zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław
2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego Wykonanie badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych w obiektach KPM Wrocław:
1. KP Wrocław- Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 - 6 szt.
2. KP Wrocław- Stare Miasto ul. Trzemeska 12 - 10 szt.
3. KP Wrocław- Krzyki ul. Ślężna 119-123 - 9 szt.
4. KP Rakowiec ul. Traugutta 94 - 5 szt.
5. KP Wrocław- Fabryczna ul. Połbina 1 - 8 szt.
6. KP Wrocław-Grabiszynek ul. Grabiszyńska 255 - 3 szt.
7. KP Wrocław Ołbin ul. Rydygiera 46/48 - 4 szt.
8. KP Wrocław- Psie Pole pl.Piłsudskiego 6/8 - 4 szt.
9. KMP ul. Sołtysowicka 21 - 12 szt.
Łącznie 61 szt.
:
:3. Termin realizacji zamówienia publicznego: : do 2 miesięcy od daty zlecenia
4. Osoba do kontaktu z wykonawcą: Dorota Kowalska tel 71-340-42-04, dorota.kowalska/@wr..pl
5. Kryteria wyboru ofert:
- cena 100%
6. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca:
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do wykonywania w/w przeglądów.
7. Sposób przygotowania oferty:
- złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem wymagań i warunków zawartych w zapytaniu
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
8. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 14.06.2018r do godz. 10.00

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych w obiektach KPM Wrocław - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Trmin usługi - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość