Postępowanie: Poszerzenie mostu-przepustu drogowego wraz z najazdem i zjazdem o nawierzchni asfaltowej w Sromowcach Niżnych

Wiesław Lisiecki
Urząd Gminy Czorsztyn Oddział: Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Komunikaty

2018-06-13 08:28 Wiesław Lisiecki Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji przepustu z wylewanej na "mokro" na prefabrykowane elementy skrzynkowe o świetle 2,00 x 1,50 m .

Odpowiedź

Jest możliwe zastosowanie elementów ramowych, prefabrykowanych. W przedmiarze robót jest przewidziana płyta denna, jako podkład niezbędny pod posadowienie przepustów ramowych. Warunek jaki należy zachować jest taki, aby światło przepustów skrzynkowych nie było mniejsze, aniżeli światło istniejącego przepustu, a właściwie otworu w ścianie czołowej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, aby łuki istniejącego przepustu sklepionego, zwężające się ku górze, nie blokowały swobodnego spływu wód. Ponadto element ramowy należy zespolić z istniejącym monolitem, np. przy pomocy kotew chemicznych, zaś od góry, na łączeniu wykonać fragment płyty zespalającej.
I jeszcze na koniec chyba najważniejsza sprawa: na element prefabrykowany Inwestor otrzyma atest.

pytanie i odpowiedź [...].docx

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin wykonania - 30.09.2018 r., proszę potwierdzić (0)
2 Koszt brutto - - (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość