Postępowanie: Suwmiarka elektroniczna typu WWC

Robert Rogowski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Terminy:
Składanie ofert: 17-05-2018 11:00:00
Otwarcie ofert: -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szczegóły dotyczące opisu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik o nazwie "Ogłoszenie o przetargu".

Warunki realizacji:
Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
Termin realizacji - dostawa do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy
Dostawa - na koszt Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
5. Okres trwania umowy – 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy
6. Wybrany oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferent oświadcza, że zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte.

Miejsce dostawy towaru:
1. Magazyn Oddziału, ul. Białowieska 23, 71-010 Szczecin

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Robert Rogowski tel . 695-320-610

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 679 19 00 lub e-mail: cwk@opennexus.com

Adres dostawy

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie
Białowieska 23
71-010 Szczecin

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Suwmiarka elektroniczna typu WWC - 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość