Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa kompleksu sportowego pomiędzy ul. Długą a ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu

Anna Mitkiewicz
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-04-2018 13:01:18
Placing offers : 24-04-2018 10:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego pomiędzy ul. Długą a ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu (działka nr 130/106) w skład którego wchodzi:
1)boisko do streetballa o wymiarach 14x15 m wraz z wyposażeniem:
a) zakres robót obejmuje:
- odwodnienie terenu poprzez spływ wody na tereny sąsiednie,
- wykonanie boiska o konstrukcji:
nawierzchnia poliuretanowa z poliuretanu z granulatu EPDM gr. 3 mm (warstwa nieprzepuszczalna),
nawierzchnia poliuretanowa z granulatu SBR gr. 10 mm (warstwa nieprzepuszczalna),
podbudowa z betonu gr. 12 cm zatarta na gładko z wykonaniem dylatacji oraz zbrojeniem z włókien polipropylenowych,
podsypka z piasku gr. 30 cm,
podłoże po wymianie gruntu;
kolor nawierzchni boiska należy uzgodnić z Zamawiającym.
b) wyposażenie boiska :
- kosz do koszykówki składający się ze słupa wraz z ramieniem
z elementów stalowych, grubościennych malowanych proszkowo, tablica o wymiarach 105x180 cm ze sklejki wodoodpornej malowanej farbą akrylową,
- piłkochwyt o wymiarach 15x4 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej PP, słupy stalowe ocynkowane malowane proszkowo,
- ławki (krzesełka sportowe): siedzisko z polipropylenu z oparciem na konstrukcji stalowej ocynkowanej, ( zestaw 2x6 miejsc).


2)boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 16x8 m (20x12 m ze strefami ochronnymi):
a) konstrukcja boiska:
- nawierzchnia z piasku płukanego drobnoziarnistego lub średnioziarnistego gr. 40 cm, frakcja 0,2 mm,
- warstwa odcinająca z geowłókniny o wytrzymałości na rozciąganie 12 kN,
- podsypka z piasku gr. 10 cm w celu wyrównania podłoża;
b) wykonanie dojścia do furtki z kostki betonowej gr. 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, warstwa odcinająca z piasku o gr. 30 cm;
c) wyposażenie boiska:
zestaw do siatkówki:
- słupki z elementów grubościennych, ocynkowanych malowanych proszkowo; słupki zamontować w odległości 0,7 – 1,0 m od linii bocznej, linie boczne wyznaczone za pomocą taśm w kolorze niebieskim o dłużej trwałości;
- siatka długości 8,5 m na wysokości 2,0-2,43 powyżej powierzchni boiska z możliwością regulacji wysokości, wyposażona w antenki z tworzywa sztucznego o wysokości 1,80 m.
3) ogrodzenie kompleksu sportowego - ogrodzenie panelowe o wysokości około 1,2 m; słupki ze stali i ocynkowane, pomalowane lakierem proszkowym, furtka o szerokości 1,5 m.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.doc doc 45.5 2018-04-17 13:01:18 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.doc doc 153.5 2018-04-17 13:01:18 Proceeding
PROJEKT BUDOWLANY.7z 7z 5945.32 2018-04-17 13:01:18 Proceeding
przedmiar robót.7z 7z 97.36 2018-04-17 13:01:18 Proceeding
Specyfikacja techniczna.7z 7z 1842.05 2018-04-17 13:01:18 Proceeding
projekt budowlany uzgodnienia.7z 7z 2494.92 2018-04-17 13:01:18 Proceeding
Opinia Geotechniczna.pdf pdf 1253.79 2018-04-17 13:01:18 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 17.77 2018-04-17 13:01:18 Subject of the order
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 295.19 2018-04-25 13:24:21 Public message

Announcements

2018-04-25 13:24 Anna Mitkiewicz informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa kompleksu sportowego pomiędzy ul. Długą a ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu wg formularza ofertowego

Formularz ofertowy.d [...].docx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Cena - waga - 60% (0)
2 Skrócenie terminu wykonania - waga - 20% (0)
3 okres gwarancji - waga - 20% (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 426