Proceeding: Dostawa kart zbliżeniowych RFID z nadrukowanym UID

Iwona Rogaczewska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Division: Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Deadlines:
Posted : 13-04-2018 12:18:42
Placing offers: 17-04-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Warunki zamówienia :
1. Dostawa: na koszt Wykonawcy. 
2. Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury, 
dane do faktury :
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
NIP 896-000-47-80
3. TERMIN DOSTAWY: do 5 dni od daty wysłania zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne,
a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie odnowiony (refubrished), nie pochodził z recyklingu,
pochodzi z bieżącej produkcji.
5. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6. Gwarancja - 24 miesiące
7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław w godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

KWP WROCŁAW
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 karty zbliżeniowe RFID z nadrukowanym UID typ Unique 125kHz, pamięć 64 bity tylko odczyt, wymiary 86 mm x 54 mm grubość minimum 0,76 mm - 1000 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 12

Send a message