Postępowanie: Zakup i dostawa wykładziny dywanowej typ Onyx w ilości 300 m2 parametry techniczne oraz warunki realizacji zawiera zapytanie ofertowe nr 1074/2018/AG z dnia 11.04.2018 r.

Andrzej Gieleciński
Komenda Główna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 17-04-2018 00:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Adres dostawy

Adres firmy
Puławska 148/150
02-514 Warszawa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 jw. -

Cag-1074-2018-AG.pdf

Cag-1074-2018-AG - Z [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3021 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy 7 dni od otrzymania zlecenia - 30 dni, proszę potwierdzić

Cag-1074-2018-AG.pdf

Cag-1074-2018-AG - Z [...].pdf

(0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość