Proceeding: Zakup i dostawa wykładziny dywanowej typ Onyx w ilości 300 m2 parametry techniczne oraz warunki realizacji zawiera zapytanie ofertowe nr 1074/2018/AG z dnia 11.04.2018 r.

Andrzej Gieleciński
Komenda Główna Policji
Deadlines:
Posted : 12-04-2018 13:53:21
Placing offers: 17-04-2018 00:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Delivery address

Adres firmy
Puławska 148/150
02-514 Warszawa

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 jw. -

Cag-1074-2018-AG.pdf

Cag-1074-2018-AG - Z [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy 7 dni od otrzymania zlecenia - 30 dni, proszę potwierdzić

Cag-1074-2018-AG.pdf

Cag-1074-2018-AG - Z [...].pdf

(0)
2 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 6

Send a message