Proceeding: Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego - remont kanałów w hali napraw na torach-112,118,120 oraz kanału zapadni trakcyjnej.

Paweł Jankiewicz
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 12-04-2018 07:57:33
Placing offers: 17-04-2018 07:55:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Kosztorysy oraz przedmiary robót należny wykonać oddzielnie na dany tor.
Dokumentacje należny przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz na płycie CD- 1 szt.
Termin wykonania dokumentacji: 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
Forma płatności: przelew
Długość jednego kanału naprawczego: 75 metrów,
Planowany zakres prac: zbicie tynków , szpachlowanie, wykonanie hydroizolacji, malowanie, wymiana oświetlenia.
Kanały będą remontowane na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Szczecinie ul. Białowieska 23. 71-010 Szczecin.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Czarnieckiego 9
70-221 Szczecin

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego - remont kanałów w hali napraw na torach-112,118,120 oraz kanału zapadni trakcyjnej. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 13

Send a message