Proceeding: Dostawa wody mineralnej

Patrycja Solarczyk
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
Deadlines:
Posted : 06-04-2018 14:51:17
Placing offers: 17-04-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu na "Dostawę wody mineralnej".
1.Przed złożeniem oferty wstępnej,Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z warunkami Ogłoszenia o przetargu..
2.Przedmiot zapytania musi spełniać wymagania określone w warunkach Ogłoszenia.
3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia,warunki płatności oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte w Projekcie Umowy.

Delivery address

Oddział Podkarpacki z Siedzibą w Rzeszowie
Obszar Kolei 1
35-201 Rzeszów

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Woda mineralna gazowana butelka typu PET 1,5l 15500 pc. - (0)
2 Woda mineralna niegazowana butelka typu PET 1,5l 2000 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (0)
3 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 13

Send a message