Postępowanie: Wymiana ogrodzenia przy Szkole Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie - RBRiGK.271.4.2018

Zofia Baranowska
Urząd Gminy Włocławek
Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty - 60 pkt,
2) gwarancja jakości na korozję termin liczony od dnia odbioru prac montażowych - 10 lat - 20 pkt; 8 lat - 10 pkt; 6 lat -5 pkt,
3) termin wykonania wymiany ogrodzenia - 30 kwietnia 208 r. 20 pkt; 10 maja 2018 r. - 10 pkt.
Zamawiający w okresie gwarancji jakości wymaga od Wykonawców w okresie pierwszych 3 lat od dnia odbioru prac montażowych bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego

Komunikaty

2018-03-19 15:31 Zofia Baranowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Roboty budowlane rozbiórkowe i montażowe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu

Opis przedmiotu zamó [...].docx

1 robota budowlana - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3021 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin montażu i dostawy - 30 kwiecień 2018 r. proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość