Postępowanie: Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych

Kamila Baranowska
Urząd Miasta Inowrocławia Oddział: Wydział Dróg i Transportu
Terminy:
Składanie ofert: 27-02-2018 13:44:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowych projektów przez właściwy organ zarządzający ruchem wraz z kosztorysem ofertowym dla zaprojektowanego oznakowania i specyfikacją techniczną w związku z oznakowaniem punktowym i elementami odblaskowymi przejść dla pieszych oraz oznaczeniem powierzchni przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów barwą czerwoną.
Usytuowanie nowych punktowych elementów odblaskowych dwustronnych barwy białej na przejściach dla pieszych, oznaczenie powierzchni przejazdu dla rowerzystów barwą czerwoną, znakowanie przejść dla pieszych w kontrastowych kolorach czerwonym i białym na drogach gminnych:
1. al. 800-lecia Inowrocławia – 3 przejścia dla pieszych, 2 przejazdy dla rowerzystów (w tym jeden nowy) i 2 usytuowania PEO,
2. ul. Emilii Plater - 2 przejścia dla pieszych, 1 nowy przejazd dla rowerzystów i 2 usytuowania PEO,
3. ul. Jana Molla – 1 nowy przejazd dla rowerzystów,
4. ul. Ludwika Błażka – 2 przejścia dla pieszych, 1 nowy przejazd dla rowerzystów i 1 usytuowanie PEO,
5. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 1 przejście dla pieszych, 1 nowy przejazd dla rowerzystów i 3 usytuowania PEO,
6. ul. Stanisława Kiełbasiewicza – 1 przejście dla pieszych, 1 nowy przejazd dla rowerzystów, 1 usytuowanie PEO,
7. ul. Szarych Szeregów – 2 przejścia dla pieszych, 1 nowy przejazd dla rowerzystów, 3 usytuowania PEO.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
- dokonania weryfikacji oznakowania istniejącego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
- opracowania oraz aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii oraz uzyskania zatwierdzenia przedmiotowych projektów przez właściwy organ zarządzający ruchem na drogach,
- dostarczenia Zamawiającemu projektu organizacji ruchu drogowego dla każdej z dróg gminnych objętych zamówieniem wraz z wszystkimi uzgodnieniami w ilości 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf oraz dwg,
- Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia właściwemu zarządcy ruchu drogowego, projekt organizacji ruchu w terminie 3 dni od uzyskania wymaganych przepisami prawa opinii,
- Wykonawca przedłoży projekt stałej organizacji ruchu drogowego do opinii wszystkim właściwym organom w terminie do 40 dni od podpisania umowy, w przypadku dodatkowych żądań ze strony organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych Wykonawca wykona je we własnym zakresie bez obciążenia kosztami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia projektów stałej organizacji ruchu w oparciu o wizje lokalną w terenie oraz obowiązujące przepisy prawa. Wraz z odbiorem projektu Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do projektu wykonanego w ramach umowy.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Urząd Miasta Inowrocławia, Roosevelta 33-35
Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35
88-100 Inowrocław

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 projekty stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych al. 800-lecia Inowrocławia, ul. Emilii Plater, ul. Jana Molla, ul. Ludwika Błażka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Stanisława Kiełbasiewicza, ul. Szarych Szeregów 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3021 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - 100 % (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość