Proceeding: Dostawa haków nieiskrzacych do włazów.

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 20-02-2018 06:46:41
Placing offers : 22-02-2018 12:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Dostawa na podstawie faktury VAT.
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego § 5 pkt V) „Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej zwanej „PZP”) na podstawie art. 133 ust. 1 PZP w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4), ust.1 a oraz ust. 2 PZP, tj. przedmiot zamówienia związany jest działalnością przedsiębiorstwa wod – kan. w rozumieniu przepisów wymienionych art. 132 PZP, a wartość w/w zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 418 tys. € Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.” dostępny pod adresem: http: //www.wodociagi.torun.com.pl/ w zakładce
„PRZETARGI/REGULACJE WEWNĘTRZNE”.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
hak.jpg jpg 158.41 2018-02-20 06:46:41 Subject of the order

Announcements

2018-02-21 13:43 Tomasz Kotowski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Szanowny dostawco, dziękujemy za Twoją ofertę. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie § 6 ust.18.8) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
W postępowaniu wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2018-02-21 13:16 Tomasz Kotowski Unieważnienie.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie § 6 ust.18.8) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
W postępowaniu wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Hak do otwierania włazów na kanalizacji - NIEISKRZĄCY z atestem. Hak do otwierania włazów ze stali nieiskrzącej.Ręcznie kute haki do otwierania studzienek. Ocynkowane - wykonane ze stali narzędziowej - nieiskrzące. Długość: 80 cm. Wymagany atest. 36 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 7 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Atest - proszę potwierdzić (0)
5 Płatnik podatku VAT - tak/nie proszę wskazać (0)
6 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views: 244