Postępowanie: Wykonanie analiz laboratoryjnych w roku 2018

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 12-02-2018 09:38:23
Zakończenie: 14-02-2018 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Adres dostawy

Adres firmy
Młyńska 37
66-200 Świebodzin

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Analizy laboratoryjne jak w załączniku

ANALIZY 2017.docx

HARMONOGRAM BADANIA [...].docx

ołów.docx

ścieki i osady.docx

zakresy badanie wody [...].docx

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1559 PLN

Kryteria rankingowe i nierankingowe

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Pytania do specyfikacji