Postępowanie: Obsługa techniczna nieruchomości Szkoły Policji w Pile zakresi instalacji wod.-kan.

Edyta Zdrenka
Szkoła Policji w Pile Oddział: Wydział Zaopatrzenia
Terminy:
Składanie ofert: 14-02-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2.
Ofertę należy złożyć za 1 roboczogodzinę zwierającą wszystkie niezbędne materiały do realizacji obsługi technicznej obiektu.
Informacji udziela pan Marcin Druszcz 67 352 22 60 oraz pan Jacek Jahns 67 352 22 73, w godz. 8 30, 14 30.

Adres dostawy

Adres firmy
Plac Stanisława Staszica 7
64-920 Piła

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Obsługa techniczna nieruchomości Szkoły Policji w Pile w zakresie 1. Obsługa techniczna nieruchomości Szkoły Policji w Pile w zakresie: a) wymiana przeróbki instalacji wodnej kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, miedź, plastik, ocynk, stalowe, PCV, PVC klejone, PP zgrzewane, , PEX - skręcane, zaciskane, b) naprawa uszkodzonych rur, zaworów, kranów oraz inne naprawy i montaże, c) naprawa cieknących kranów, urwane rury, baterie, wężyki, zawory, d) usuwanie wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania, e) udrażnianie przepychanie czyszczenie rur odpływów kanalizacyjnych(piony, poziomy), f) usuwanie awarii, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, g) oraz inne prace niewyszczególnione a niezbędne do realizacji powyższych zadań

ZAŁĄCZNIK 1 - Obsług [...].doc

zał. 2 - Istotne pos [...].docx

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji - 31-12-2018 (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość