logo
Agnieszka
Pińkowska
   

AQUANET S.A.

Aukcja elektroniczna: Buty robocze (ID 117050)

Data rozpoczęcia: 08-02-2018 09:45:00

Do końca: zakończona

Wartość aktualnie najniższej oferty wynosi: 81 299.00 PLN
Ile wynosi minimalne postąpienie? 100.00 PLN
Ile wynoszą przedłużenia aukcji (dogrywki)? 3 min.
Od jakiej ceny jest liczone postąpienie w ofercie? najniższej
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Tak
Klasyfikacja ofert w cenach netto
rozwiń

icon Wymagania wystawiającego

Poznań , dnia 08.02.2018 r.

AQUANET S.A.
61-492 Poznań
ul. Dolna Wilda 126

Komórka Organizacyjna

EZ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Przedmiot zakupu:

Buty robocze

2. Warunki dostawy:

• Zamówienia sukcesywne
• Obuwie musi posiadać pełną numerację:
- dla kobiet od rozmiaru 35 do 42,
- dla mężczyzn od 39 do 48.
• Szacunkowa wartość umowy zostanie określona po otrzymaniu ofert
• Miejsce dostawy : Miejsce dostawy : Dział Zaopatrzenia , ul. Dolna Wilda 126
• Koszty dostawy po stronie dostawcy.
• Oferta w walucie PLN
• Umowa zawarta na 12 miesięcy.
• Termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierze firmowym z wypełnionym załącznikiem na poniższy adres e-mail.
• Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.
• W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
• Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę a odmówi podpisania umowy po zakończonej aukcji będzie wykluczony z możliwości składania ofert w postępowaniach Zamawiającego na okres 12 miesięcy.
• Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia
• Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.


3. Warunki płatności

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

4. Załączniki

Umowa
Asortyment z opisem do wyceny

5. Termin składania ofert : 14.02.2018 godz.10:00

Osoba prowadząca rozeznanie:
Agnieszka Pińkowska
agnieszka.pinkowska@aquanet.pl


icon Komunikaty wystawiającego

  • Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA Odśwież widok transakcji

Oferty wyświetlane są w cenach netto
LP Nazwa towaru opis i załączniki Ilość /JM
Cena max netto/JM
1 Buty robocze 1 komplet ***
Wartość oferty:
Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***

Legenda:

  •  Miejsce w rankingu  |
  • Oferta prowadząca  |
  • Oferta ex aequo (na równi)  |
  • Wartość wyższa od maksymalnej |