Postępowanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny

Bogusław Lipski
Gmina Człuchów Oddział: Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 07-02-2018 07:59:11
Zakończenie: 14-02-2018 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szczegółowe warunki zostały określone w złożenia oferty

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1559 PLN

Kryteria rankingowe i nierankingowe

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
4 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Pytania do specyfikacji