Postępowanie: Czyszczenie kolektora technologicznego po południowej stronie hal naprawczych PRSN Idzikowice

Stefan Świątek
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Terminy:
Składanie ofert: 14-02-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Oferty dotyczące zadania prosimy składac do dnia 14 lutego 2018 roku do godziny 10.00.
Przewidywany czas realizacji zadania 14 dni od 23-02-2018 r.
Zadanie obejmuje czyszczenie z wykorzystaniem wyciorów około 190 mb. kolektora technologicznego φ = 250 mm po południowej stronie hal naprawczych H1 ÷ H5 i łącznika lewego.
Na ww. kolektorze sanitarnym znajduje się 11 szt. studzienek kanalizacyjnych, jeden separator oraz jeden odstojnik/osadnik. Z całej instalacji należy usunąć wszelkie nieczystości, a separator wyczyścić.
Na zakończenie zadania instalacja ma być przepłukana wodą z hydrantu, a po przepłynięciu wody kinety w studzienkach muszą pozostać czyste i widoczne – nie mogą w nich zalegać żadne
materiały. Separator również ma być oczyszczony i drożny.

Czyszczenie zaczynamy od:
1. ujęcie nr 1 - początku rur odpływowych w hali myjni wózków,
2. ujęcie w pom. nr 5 w hali H3,
3 odpływ z hali H5 (pierwsza studzienka na hali),
4. zadanie kończymy w studzience łączącej separator technologiczny z separatorem sanitarnym.

Adres dostawy

Zakład Napraw taboru z siedzibą w Kruszewcu
Kruszewiec 104
26-300 opoczno

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Czyszczenie kolektora technologicznego po południowej stronie hal naprawczych PRSN Idzikowice -

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

Wzór zamówienia.pdf

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość