Postępowanie: Wymiana bramki obrotowej wysokiej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150

Jacek Tołżewski
Komenda Główna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 14-02-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wymiana bramki obrotowej wysokiej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150 -

Przedmiar_Podest_Bra [...].pdf

Wzór_UMOWA_Bramka_Wy [...].pdf

Zał_2_OPZ_Bramka_Wys [...].pdf

Zał_nr1_Formularz_Of [...].docx

Zał_nr1_Formularz_Of [...].pdf

Zał_nr3_Wykaz_Robót. [...].docx

Zał_nr3_Wykaz_Robót. [...].pdf

Zapytanie_Ofertowe_B [...].pdf

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Czas gwarancji 10% waga kryterium 10% (0)
2 Cena 90% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość