Postępowanie: Wymiana bramki obrotowej wysokiej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150

Jacek Tołżewski
Komenda Główna Policji
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 31-01-2018 14:41:44
Zakończenie: 14-02-2018 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wymiana bramki obrotowej wysokiej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150 -

Przedmiar_Podest_Bra [...].pdf

Wzór_UMOWA_Bramka_Wy [...].pdf

Zał_2_OPZ_Bramka_Wys [...].pdf

Zał_nr1_Formularz_Of [...].docx

Zał_nr1_Formularz_Of [...].pdf

Zał_nr3_Wykaz_Robót. [...].docx

Zał_nr3_Wykaz_Robót. [...].pdf

Zapytanie_Ofertowe_B [...].pdf

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1559 PLN

Kryteria rankingowe i nierankingowe

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Czas gwarancji 10% waga kryterium 10% (0)
2 Cena 90% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Pytania do specyfikacji