Postępowanie: Dostawa probówek i końcówek do pipet dla KWP w Lublinie

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 05-12-2017 14:37:53
Zakończenie: 07-12-2017 12:30:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zapraszam do składania ofert na dostawę probówek i końcówek do pipet.
Poniżej załączono niezbędne druki do wypełnienia i zaakceptowania, celem złożenia poprawnej oferty cenowej.

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie II
ul. Grenadierów 3
20-331 Lublin

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pakiet nr 1 -

formularz cenowy 24. [...].xlsx

1 inna - (0)
2 Pakiet nr 2 -

formularz cenowy 24. [...].xlsx

1 inna - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy zgodne z ofertą i umową - Zgodnie z warunkami umowy (0)
2 Koszt dostawy - Zgodnie z warunkami umowy (0)
3 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami umowy (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość