Postępowanie: Dostawa probówek i końcówek do pipet dla KWP w Lublinie

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 05-12-2017 14:37:53
Zakończenie: 07-12-2017 12:30:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zapraszam do składania ofert na dostawę probówek i końcówek do pipet.
Poniżej załączono niezbędne druki do wypełnienia i zaakceptowania, celem złożenia poprawnej oferty cenowej.

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie II
ul. Grenadierów 3
20-331 Lublin

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Pakiet nr 2 -

formularz cenowy 24. [...].xlsx

1 inna (0)
2 Pakiet nr 1 -

formularz cenowy 24. [...].xlsx

1 inna (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2217 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności Zgodnie z warunkami umowy (0)
3 Koszt dostawy Zgodnie z warunkami umowy (0)
4 Termin dostawy zgodne z ofertą i umową Zgodnie z warunkami umowy (0)
(0)
Pytania do specyfikacji