Postępowanie: Czytnik Pyramid Prox i HID Prox, zasięg do 14 cm, wyjście Wiegand, mały rozmiar; ilość - 4 sztuki

Robert Bartoszewski
PERN S.A.
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 05-12-2017 13:00:32
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Czytnik Pyramid Prox i HID Prox:
- marka: Farpointe Data;
- model P-300-H;
- zasięg do 14 cm, wyjście Wiegand.

Zamawiający nie oczekuje ofert na "równoważne".
Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez platformę zakupową.
PERN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Budynek Zarządu
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Czytnik Pyramid Prox i HID Prox Czytnik Pyramid Prox i HID Prox - marka: Farpointe Data; - model P-300-H; - zasięg do 14 cm, wyjście Wiegand. 4 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - możliwie najkrótszy, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - proszę określić w ofercie (0)
5 Karta katalogowa - Karta katalogowa (0)
6 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość