Postępowanie: Czytnik Pyramid Prox i HID Prox, zasięg do 14 cm, wyjście Wiegand, mały rozmiar; ilość - 4 sztuki

Robert Bartoszewski
PERN S.A.
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 05-12-2017 13:00:32
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Czytnik Pyramid Prox i HID Prox:
- marka: Farpointe Data;
- model P-300-H;
- zasięg do 14 cm, wyjście Wiegand.

Zamawiający nie oczekuje ofert na "równoważne".
Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez platformę zakupową.
PERN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Budynek Zarządu
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Czytnik Pyramid Prox i HID Prox Czytnik Pyramid Prox i HID Prox - marka: Farpointe Data; - model P-300-H; - zasięg do 14 cm, wyjście Wiegand. 4 szt. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2217 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Karta katalogowa Karta katalogowa (0)
3 Gwarancja proszę określić w ofercie (0)
4 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
5 Koszt dostawy Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
6 Termin dostawy możliwie najkrótszy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji