Postępowanie: Dostawa materiałów instalacyjnych.

Anna Słońska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Teleinformatyki
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 05-12-2017 08:10:30
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Warunki zamówienia :
1. Dostawa: na koszt Wykonawcy.
2. Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury,
dane do faktury :
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
NIP 896-000-47-80
3. TERMIN DOSTAWY: 5 dni od daty wysłania zamówienia.
4. Dostawca oświadcza, że dostarczone urządzenia/materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu.
5. Wszystkie dostarczone przez wykonawcę urządzenia/materiały będą fabrycznie nowe, nieużywane, nie będą one urządzeniem/materiałem odnowionym (refubrished), nie będą pochodziły z recyklingu i będą pochodziły z bieżącej produkcji.
6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych urządzeniach/materiałach, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów wolnych od wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
7. Gwarancja - 24 miesiące.
8. Materiał należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław w godz. 8:00 do 15:00.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opaska zaciskowa 200x4,8mm - 4 szt. - (0)
2 Opaska zaciskowa 300x4,8mm - 4 szt. - (0)
3 ATEX 022 czołowy zaciskacz złączy modularnych 8p (RJ-45), 6p (RJ-12, RJ-11) 4p (RJ-10, RJ-9) z wbudowanym testerem - 2 szt. - (0)
4 Zestaw wkrętaków 42 szt. firmy Stanley (STHTO-62113) - 2 szt. - (0)
5 Stacja lutownicza marki Stamos Soldering S-LS-10 - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość