Postępowanie: Części do silnika spalinowego MAN D2876 LUE623

Robert Rogowski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 04-12-2017 12:36:22
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Warunki realizacji:
Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
Termin realizacji - do 7 dni od dnia zamówienia
Dostawa - na koszt Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
3. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

Miejsce dostawy towaru:
Magazyn Oddziału
ul. Kołłątaja 2
78-100 Kołobrzeg

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Robert Rogowski tel . 695-320-610

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 646 00 24

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Grupa Magazynowa
Kołłątaja 2
78-100 Kołobrzeg

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zawór DBV ograniczający ciśnienie paliwa w szynie Comon Rail nr kat. 51.10304-0050 - 5 szt. - (0)
2 M – ProP zawór sterujący na pompie wysokiego ciśnienia paliwa nr kat. 51.12505-0028 - 5 szt. - (0)
3 Czujnik ciśnienia (nowego typu) L=60mm układu zasilania paliwem nr kat. 0 281 002 534 ważne L=60 5 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 7 dni od dnia zamówienia (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość