Postępowanie: SAMSON Ogranicznik temperatury

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 04-12-2017 08:26:10
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Do oferty należy dołączyć załącznik: karta katalogowa oferowanego wyrobu.
Wykonawca gwarantuje ze zaoferowany produkt jest fabrycznie nowy, wolny od wad.
Na oferowany asortyment Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta.
Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Magazyn
Karolkowa 46 wjazd od ul. Jaktorowskiej
01-203 Warszawa

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa SAMSON typ 5345-2 (zakres temperatury +30 do +90ºC) 1 szt. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2217 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin dostawy 5 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Koszt dostawy Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji