Postępowanie: Remont układów smarowania młyna cementu

Krystian Biedroń
Górażdże Cement S.A. Oddział: Zakład EKOCEM
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 06-12-2017 09:40:08
Zakończenie: 07-12-2017 12:41:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Remont układów smarowania młyna cementu
Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Jan Dyduch tel. 77/777 94 81 – w sprawach merytorycznych
- Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowych

Załączniki:
• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy
w Górażdże Cement S.A.
• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
• Harmonogram płatności (roczny)
• Kodeks Etyczny Dostawców

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont układu smarowania przekładni głównej MC Układ smarowania młyna cementu typ OWTS wielkość 11 Zakres prac 1. Czyszczenie układu za pomocą środka Kluber sumnit vernasolv 208 l –zgodnie z instrukcją aplikacji środka czyszczącego - środek dostarcza wykonawca. 2. Opróżnienie zbiornika z oleju - w zakresie wykonawcy. 3. Wykonanie prac montażowych przyłączy dla filtra bocznikowego. 4. Wykonanie montażu filtrów na rurze wyjściowej układu – obudowę i wkłady dostarcza Ekocem. 5. Płukanie instalacji smarowania. 6. Czyszczenie i konserwacja zbiornika oleju. 7. Wykonanie i montaż osłony przewodu ssącego pomp szt. 2 8. Wymiana wkładów filtracyjnych układu szt. 2, oraz zbiornika szt. 1( wkłady dostarcza Ekocem). 9. Ewentualna wymiana pomp w układzie smarowania szt. 2 (pompy dostarcza Ekocem). 10. Wymiana uszkodzonych wskaźników temperatury i ciśnienia- wskaźniki dostarcza Wykonawca. 11. Wymiana oleju w zakresie wykonawcy (olej dostarcza Ekocem). 12. Prace prowadzone po potwierdzeniu wykonania czynności. Wszystkie inne materiały potrzebne do wykonania remontu zapewnia wykonawca. Uwaga: 1. Prace zanikowe wymagają odbioru i potwierdzenia wykonania czynności przez nadzór zamawiającego. 2. Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania sie ze stanem technicznym urządzenia. 3. Jeżeli nie wskazano inaczej, materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca. 4. Zleceniodawca może zrezygnować z części lub całości remontu. 5. Warunkiem uwzględnienia oferty w postepowaniu, jest posiadanie minimum 6 letniego doświadczenia. 1 usługa - (0)
2 Remont uszczelnień przekładni głównej / wieńca MC Układ smarowania młyna cementu typ OWTS wielkość 11 Zakres prac: 1. Wymiana uszczelnień mocowania kołnierza wieńca na młynie, - uszczelnienia gumowe i filcowe dostarcza wykonawca. 2. Wyczyszczenie zbiornika pod wieńcem wraz z rurą odpływową. 3. Doszczelnienie obudów wieńca. 4. Wykonanie i wymiana uszczelnień między segmentowych wieńca. 5. Uszczelnienie złącza przekładnia - wieniec, - wymiana kompensatora. Kompensator dostarcza wykonawca. 6. Doczyszczenie przekładni i obudów wieńca wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz częścią walczaka. 7. Wykonanie i wymiana uszczelnień włazów rewizyjnych. 8. Prace prowadzone po potwierdzeniu wykonania czynności. Uwaga: 1. Prace zanikowe wymagają odbioru i potwierdzenia wykonania czynności przez nadzór zamawiającego. 2. Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania sie ze stanem technicznym urządzenia. 3. Jeżeli nie wskazano inaczej, materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca. 4. Zleceniodawca może zrezygnować z części lub całości remontu. 5. Warunkiem uwzględnienia oferty w postepowaniu, jest posiadanie minimum 6 letniego doświadczenia. 1 usługa - (0)
3 Remont układu smarowania panewek wlot / wylot MC Układ smarowania młyna cementu typ OWTS wielkość 11 Zakres prac: 1. Czyszczenie układu za pomocą środka Kluber sumnit vernasolv 2 x 19 l –zgodnie z instrukcją aplikacji środka czyszczącego- środek dostarcza wykonawca. 2. Wymiana oleju w zbiorniku głównym wlotu i wylotu w tym: - wyczyszczenie 2 szt. zbiorników głównych oleju, oraz 2 szt. zbiorników wlotu i wylotu pod panewkami i ich uszczelnienie 3. Ewentualna wymiana pomp wraz z przyłączami wlotu i wylotu: pompy i przyłącze dostarcza Ekocem, - pompa obiegowa 2 szt. - pompa smarująca 2 szt. - pompa wysokiego ciśnienia 2 sz. 4. Wymiana kompletu przewodów hydraulicznych 22 sztuk, - dostarcza wykonawca. 5. Ewentualna wymiana manometrów – dostarcza wykonawca. 6. Ewentualna wymiana termometrów - dostarcza wykonawca. 7. Wymiana wkładu filtra olejowego układu 2 szt. - wkłady dostarcza Ekocem. 8. Wykonanie i wymiana obudowy filtra szt. 2-w zakresie wykonawcy. 9. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 10. Uruchomienie układu smarowania po remoncie. 11. Prace prowadzone po potwierdzeniu wykonania czynności. Uwaga: 1. Prace zanikowe wymagają odbioru i potwierdzenia wykonania czynności przez nadzór zamawiającego. 2. Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania sie ze stanem technicznym urządzenia. 3. Jeżeli nie wskazano inaczej, materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca. 4. Zleceniodawca może zrezygnować z części lub całości remontu. 5. Warunkiem uwzględnienia oferty w postepowaniu, jest posiadanie minimum 6 letniego doświadczenia. 1 usługa - (0)
4 Remont układu uszczelnień panewek wlot i wylot Układ smarowania młyna cementu typ OWTS wielkość 11 Zakres prac: 1. Wymiana uszczelnień obudów panewek-uszczelnienia gumowe i filcowe dostarcza Wykonawca. 2. Doczyszczenie zbiorników pod panewkowych i obudów panewek wraz z konstrukcjami wsporczymi. 3. Doszczelnienie obudów panewek. 4. Sprawdzenie stanu mocowania listwy prowadzącej panewki oraz dokręcenie połączeń śrubowych – praca tylko pod nadzorem pracownika Ekocem. 5. Sprawdzenie stanu technicznego elementów mechanizmu wsporczego, oraz jego czyszczenie. 6. Sprawdzenie stanu technicznego czopu walczaka- praca tylko pod nadzorem pracownika Ekocem. 7. Wymiana kompletu przewodów hydraulicznych i wodnych, sprawdzenie szczelności przyłącza po wymianie. 8. Wykonanie i wymiana uszczelnień włazów rewizyjnych. 9. Prace prowadzone po potwierdzeniu wykonania czynności. Wszystkie inne materiały potrzebne do wykonania remontu zapewnia wykonawca. Uwaga: 1. Prace zanikowe wymagają odbioru i potwierdzenia wykonania czynności przez nadzór zamawiającego. 2. Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania sie ze stanem technicznym urządzenia. 3. Jeżeli nie wskazano inaczej, materiały do wykonania usługi dostarcza Wykonawca. 4. Zleceniodawca może zrezygnować z części lub całości remontu. 5. Warunkiem uwzględnienia oferty w postepowaniu, jest posiadanie minimum 6 letniego doświadczenia. 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych - prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
2 Termin realizacji - 12-23.02.2018 (0)
3 Termin płatności - przelew 60 dni (0)
4 Gwarancje - do uzgodnienia (0)
5 Referencje - prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (0)
6 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość