Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa tabletów wraz z dodatkowym wyposażeniem. Parametry określone w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Deadlines:
Published : 01-12-2017 09:38:22
Placing offers : 07-12-2017 12:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zaprasza do składania ofert na dostawę 126 tabletów wraz z dodatkowym wyposażeniem, o parametrach szczegółowo określonych w załączonej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, pełnowartościowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.
Wymagana gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta sprzętu. Zamawiający wymaga dla oferowanego sprzętu serwisu w Polsce.
Dostawa jednorazowo, w terminie do 22.12.2017 r. na koszt oferenta do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją i złożoną przez wykonawcę ofertą , wykonawca odbiera towar we własnym zakresie.
Pozostałe warunki wykonania zamówienia określono w załączonym wzorze umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II etapu w formie aukcji , a także prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty, bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Znak sprawy TZ.261.34.2017.


W przypadku pytań odnośnie składania ofert na platformie Open Nexus należy kontaktować się z centrum wsparcia klienta tel. 61 679 19 00.


W przypadku pytań odnośnie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z P. Krzysztofem Nowakiem, tel. 34 37 73 275.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WZÓR UMOWY.pdf pdf 37.98 2017-12-01 09:38:22 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 70.8 2017-12-01 09:38:22 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 70.8 2017-12-01 09:38:22 Subject of the order
INFORMACJA NR 2.PDF PDF 196.12 2017-12-06 08:34:54 Public message
INFORMACJA NR 1.PDF PDF 262.05 2017-12-05 13:46:08 Public message
INFORMACJA NR 3.PDF PDF 160.56 2017-12-07 09:41:48 Public message

Announcements

2017-12-13 12:45 Katarzyna Walenta SPROSTOWANIE
Wcześniejsza informacja o treści
"Potwierdzam dzisiejszą informację o zakupie tabletów ,zgodnie z Pana ofertą 126 sztuk po 1800 zł. Dostawa do 22.12.2017r.
Wkrótce skontaktuje się w sprawie podpisania umowy" jest wiadomością prywatną i została opublikowana omyłkowo.
2017-12-13 11:56 Katarzyna Walenta Witam Pana

Potwierdzam dzisiejszą informację o zakupie tabletów ,zgodnie z Pana ofertą 126 sztuk po 1800 zł. Dostawa do 22.12.2017r.
Wkrótce skontaktuje się w sprawie podpisania umowy.

2017-12-07 09:42 Katarzyna Walenta Informuję, że w prowadzonym postępowaniu otrzymaliśmy zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia. Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w załączniku.
2017-12-07 09:41 Katarzyna Walenta Informuję, że w prowadzonym postępowaniu otrzymaliśmy zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia. Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w załączniku.

INFORMACJA NR 3.PDF

2017-12-06 08:36 Katarzyna Walenta Informuję, że w prowadzonym postępowaniu otrzymaliśmy kolejne zapytania, których treść wraz z udzielonymi odpowiedziami publikuję w załączniku INFORMACJA NR 2.

INFORMACJA NR 2.PDF

2017-12-05 13:46 Katarzyna Walenta Informuję, że w prowadzonym postępowaniu otrzymaliśmy zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia. Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w załączniku.

INFORMACJA NR 1.PDF

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Tablet wraz z wyposażeniem, spełniający parametry określone w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. -

SPECYFIKACJA ISTOTNY [...].pdf

126 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - najpóźniej do 22.12.2017, proszę podać (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Dokładna nazwa urządzenia - proszę wpisać (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
6 Akceptacja wzoru umowy - proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 566