Postępowanie: Dostawa tabletów wraz z dodatkowym wyposażeniem. Parametry określone w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 01-12-2017 09:38:22
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zaprasza do składania ofert na dostawę 126 tabletów wraz z dodatkowym wyposażeniem, o parametrach szczegółowo określonych w załączonej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, pełnowartościowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.
Wymagana gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta sprzętu. Zamawiający wymaga dla oferowanego sprzętu serwisu w Polsce.
Dostawa jednorazowo, w terminie do 22.12.2017 r. na koszt oferenta do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją i złożoną przez wykonawcę ofertą , wykonawca odbiera towar we własnym zakresie.
Pozostałe warunki wykonania zamówienia określono w załączonym wzorze umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II etapu w formie aukcji , a także prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty, bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Znak sprawy TZ.261.34.2017.


W przypadku pytań odnośnie składania ofert na platformie Open Nexus należy kontaktować się z centrum wsparcia klienta tel. 61 679 19 00.


W przypadku pytań odnośnie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z P. Krzysztofem Nowakiem, tel. 34 37 73 275.

Adres dostawy

Adres firmy
Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa

Komunikaty

2017-12-13 12:45 Katarzyna Walenta SPROSTOWANIE
Wcześniejsza informacja o treści
"Potwierdzam dzisiejszą informację o zakupie tabletów ,zgodnie z Pana ofertą 126 sztuk po 1800 zł. Dostawa do 22.12.2017r.
Wkrótce skontaktuje się w sprawie podpisania umowy" jest wiadomością prywatną i została opublikowana omyłkowo.
2017-12-13 11:56 Katarzyna Walenta Witam Pana

Potwierdzam dzisiejszą informację o zakupie tabletów ,zgodnie z Pana ofertą 126 sztuk po 1800 zł. Dostawa do 22.12.2017r.
Wkrótce skontaktuje się w sprawie podpisania umowy.

2017-12-07 09:42 Katarzyna Walenta Informuję, że w prowadzonym postępowaniu otrzymaliśmy zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia. Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w załączniku.
2017-12-07 09:41 Katarzyna Walenta Informuję, że w prowadzonym postępowaniu otrzymaliśmy zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia. Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w załączniku.

INFORMACJA NR 3.PDF

2017-12-06 08:36 Katarzyna Walenta Informuję, że w prowadzonym postępowaniu otrzymaliśmy kolejne zapytania, których treść wraz z udzielonymi odpowiedziami publikuję w załączniku INFORMACJA NR 2.

INFORMACJA NR 2.PDF

2017-12-05 13:46 Katarzyna Walenta Informuję, że w prowadzonym postępowaniu otrzymaliśmy zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia. Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w załączniku.

INFORMACJA NR 1.PDF

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Tablet wraz z wyposażeniem, spełniający parametry określone w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. -

SPECYFIKACJA ISTOTNY [...].pdf

126 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - najpóźniej do 22.12.2017, proszę podać (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Dokładna nazwa urządzenia - proszę wpisać (0)
5 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
6 Akceptacja wzoru umowy - proszę potwierdzić (0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość