Postępowanie: Sukcesywna dostawa szyb elektrogrzewczych

Aleksandra Prochowska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 29-11-2017 12:19:08
Zakończenie: 07-12-2017 13:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy na sukcesywną dostawę szyb elektrogrzewczych
2. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu".
3. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.
4. Oferty zgodne z wymaganiami należy zamieścić na platformie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonania wyboru ofert) bez podania przyczyny.
6. W poniższej tabeli "Przedmiot zapytania", w kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość całej oferty. Ceny na poszczególny asortyment proszę wpisać na załączonym "Formularzu ofertowym" i dodać go do poniższej tabeli jako załącznik.
7. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje odbędą się w formie e-mailowej, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:
- w sprawach formalnych Aleksandra Prochowska - tel.: 783-932-889, e-mail: aleksandra.prochowska@p-r.com.pl
- w sprawach merytorycznych: Jarosław Dąbrowski - tel.: 785-994-926, e-mail: jaroslaw.dabrowski@p-r.com.pl
9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu składania ofert proszę o kontakt.
10. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61/646 00 24.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Kruszewiec 104
26-300 Opoczno

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Sukcesywna dostawa szyb elektrogrzewczych. W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik.

Formularz ofertowy - [...].pdf

1 inna (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2217 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt dostawy Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy do 14 dni, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji