Proceeding: Radiotelefony Motorola

Deadlines:
Posted : 17-11-2017 14:51:15
Placing offers: 21-11-2017 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieznacznej korekty ilości zamawianego towaru uzależnionej uzyskanymi cenami.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH NA POTRZEBY KWP W GORZOWIE WLKP. ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


1) Zakupy KWP w Gorzowie Wlkp. wystawione na platformie zakupowej Open Nexus
realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane
w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem mogą być sytuacje nie zawinione ze strony oferenta.
2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność
postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie
postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę zgadza się na te warunki i jest
świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie
z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto, chyba że zakup kwalifikuje się do ustawy o VAT (odwrotne obciążenie).

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną
przez dostawcę/wykonawcę ofertą - KWP w Gorzowie Wlkp. odsyła towar na koszt wykonawcy.

6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.


Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.
Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty!

Wzór umowy w załączniku poniżej:

Delivery address

Komenda Wojewódzka Policji
Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Radiotelefon nasobny analogowo-cyfrowy Motorola DP4801e model MDH56JDN9RA1AN (full keypad) W ukompletowaniu z dedykowaną ładowarką jednopozycyjną oraz akumulatorem NiMH do 1600 mAh. Gwarancja 24 m-ce 4 set - (0)
2 Radiotelefon nasobny analogowo-cyfrowy Motorola DP4601e model MDH56JDQ9RA1AN (limited keypad) W ukompletowaniu z dedykowaną ładowarką jednopozycyjną oraz akumulatorem NiMH do 1600 mAh. Gwarancja 24 m-ce 20 set - (0)
3 Kable do programowania i strojenia model PMKN4013C Gwarancja 24 m-ce 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - realnie krótki nie później niż do 15 grudnia 2017 r. (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 28 dni (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 75

Send a message