Postępowanie: Wertikale,rolety dostawa wraz z montażem

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 09-11-2017 08:48:14
Zakończenie: 15-11-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.


3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
.
9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

10) Osoba do kontaktu Pan Łukasz Sadowski tel. kom. 606-770-470.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Komunikaty

2017-11-09 15:00 Łukasz Sadowski Dokonano edycji następujących elementów postępowania: nazwa pozycji numer 1

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wertikale o wymiarach wstępnych szerokość 150 cm, wysokość 195 cm kolor Vanesa 5502. • montaż wertikali pionowych do sufitu na szynie aluminiowej • szyna aluminiowa lakierowana na kolor biały • szerokość lamela materiałowego (pasków) 127 mm, kolor Vanesa 5502. • tkanina lamela (pasków) posiadająca zwartą strukturę zapewniającą małą przepuszczalność światła do wewnątrz pomieszczenia • lamel (paski) zsuwany za pomocą sznurka, obracanie lamela łańcuszkiem kulkowym gęstym, lamel obciążony na dole plastikową wkładką wsuwaną w przeszytą w pasku kieszonkę • w ramach montażu wykonawca zobowiązany jest do dopasowania wertikali pionowych do okien. Wertikale o wymiarach wstępnych szerokość 150 cm, wysokość 195 cm kolor Vanesa 5502. • montaż wertikali pionowych do sufitu na szynie aluminiowej • szyna aluminiowa lakierowana na kolor biały • szerokość lamela materiałowego (pasków) 127 mm, kolor Vanesa 5502. • tkanina lamela (pasków) posiadająca zwartą strukturę zapewniającą małą przepuszczalność światła do wewnątrz pomieszczenia • lamel (paski) zsuwany za pomocą sznurka, obracanie lamela łańcuszkiem kulkowym gęstym, lamel obciążony na dole plastikową wkładką wsuwaną w przeszytą w pasku kieszonkę • w ramach montażu wykonawca zobowiązany jest do dopasowania wertikali pionowych do okien.

zdjęcia tkaniny wert [...].JPG

43 szt. - (0)
2 Roleta szerokość 130 cm, wysokość 160 cm, montowana do ściany, materiał średnio przepuszczalny światło kolor w odcieniach beżu do uzgodnienia. Roleta szerokość 130 cm, wysokość 160 cm, montowana do ściany, materiał średnio przepuszczalny światło kolor w odcieniach beżu do uzgodnienia. 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy i montażu - w ciągu 14 dni, od daty otrzymania zamówienia proszę potwierdzić (0)
2 Wszelki koszt dostawy i montażu - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić (0)
5 Umowa - wyrażenie zgody na podpisanie umowy na dostawę i montaż wertikali i rolety, proszę potwierdzić (0)
6 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość