Postępowanie: Remont pomieszczeń biurowych KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 08-11-2017 09:46:28
Zakończenie: 15-11-2017 09:48:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Ofertę należy złożyć w oparciu o przedmiar Inwestora w załączeniu

Adres dostawy

Adres firmy
Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Roboty remontowe - 1 komplet (0)
Kursy walut NBP

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji