List of proceedings: Gmina Strzegom

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
No data


PROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
340557 Mechaniczne malowanie przejść dla pieszych, pasów ... WKSIW 2020-05-08 12:00:00 Inquiry go to
340542 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych WKSIW 2020-05-08 12:00:00 Inquiry go to
309731 ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE N... WIIZP 2020-02-10 16:00:00 Inquiry go to
298629 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gmin... WKSIW 2020-01-14 15:00:00 Inquiry go to
298464 „Nadzór nad zrekultywowanym nieczynnym składowiski... WKSIW 2020-01-10 14:30:00 Inquiry go to
257194 Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. W... WGL 2019-09-27 12:00:00 Inquiry go to
257214 Wymiana częściowa tynków wraz z wykonaniem tynków... WGL 2019-09-27 12:00:00 Inquiry go to
247635 Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana 3 b... WIIZP 2019-08-21 12:00:00 Inquiry go to
248250 Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. ... WKSIW 2019-08-20 14:00:00 Inquiry go to
245854 Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana 3 b... WIIZP 2019-08-12 12:00:00 Inquiry go to
241040 Rozbiórka komórek gospodarczych między ulicami Boh... WGL 2019-07-19 13:30:00 Inquiry go to
227258 „Przebudowa drogi gminnej w Strzegomiu – dz. Nr 12... WKSIW 2019-06-07 14:30:00 Inquiry go to
229374 Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewa... WGL 2019-06-07 11:05:00 Inquiry go to
229287 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskieg... WIIZP 2019-06-05 12:00:00 Inquiry go to
227415 „Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojn... WKSIW 2019-05-31 14:00:00 Inquiry go to
222930 Przebudowa drogi gminnej ul. Strzegomska w Stanowi... WKSIW 2019-05-17 14:00:00 Inquiry go to
206562 BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH ZADANIA PN.: Budowa Ot... WIIZP 2019-03-25 16:00:00 Inquiry go to
205622 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZETU MULTIMEDIALN... WOŚ 2019-03-14 13:00:00 Inquiry go to
189291 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w... Gmina Strzegom 2019-02-28 11:30:00 Inquiry go to
191156 Modernizacja ul. Ogrodowej w Strzegomiu- dokumenta... WKSIW 2019-01-29 17:00:00 Inquiry go to
185387 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu WKSIW 2019-01-18 12:00:00 Inquiry go to
186228 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskieg... WKSIW 2019-01-11 14:30:00 Inquiry go to
185427 Kierownik nieczynnego składowiska odpadów innych n... WKSIW 2019-01-10 12:00:00 Inquiry go to
185442 Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego dróg gmin... WKSIW 2019-01-09 12:00:00 Inquiry go to
163359 JEDZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny... WIIZP 2018-11-22 11:30:00 Inquiry go to
163797 Modernizacja ul. Jarosława Dabrowskiego w Strzegom... WKSIW 2018-10-31 14:30:00 Inquiry go to
159711 ,Remont lokalu pod zasiedlenie przy ul. Czarnej w ... WGL 2018-10-05 15:43:00 Inquiry go to
157542 Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budow... WKSIW 2018-09-25 14:30:00 Inquiry go to
153787 Adaptacja pomieszczeń lokalu użytkowego na potrzeb... WGL 2018-09-12 12:00:00 Inquiry go to
142584 „Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na t... WKSIW 2018-07-16 15:00:00 Inquiry go to