List of proceedings: Urząd Miasta Starogard Gdański

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
234404 Zakup, przygotowanie i zamontowanie tabliczek przy... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-06-26 14:20:00 Inquiry go to
233339 Zapytanie poniżej progu - usługi- wykonanie, dosta... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-06-19 12:23:00 Inquiry go to
231474 „Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza atmosf... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-06-17 23:59:00 Inquiry go to
229744 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-06-10 12:00:00 Inquiry go to
229876 Zapytanie poniżej progu - usługi Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-06-07 14:16:00 Inquiry go to
229852 Zapytanie poniżej progu - roboty bud. Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-06-07 13:49:00 Inquiry go to
227983 "Zadaszenie targowiska - dokumentacja techniczna" Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-06-04 14:00:00 Inquiry go to
216863 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach publicz... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-04-19 11:00:00 Inquiry go to
216957 ZAPYTANIE OFERTOWE pn. Dostawa gier edukacyjnych, ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-04-19 10:00:00 Inquiry go to
215135 Projekt techniczny "Modernizacja skweru Św.Wojciec... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-04-15 08:00:00 Inquiry go to
213507 Zapytanie ofertowe na remont chodnika do ul. Parko... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-04-08 09:00:00 Inquiry go to
213525 Zapytanie ofertowe na wykonanie płyt drogowych na ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-04-08 09:00:00 Inquiry go to
213489 Zapytanie ofertowe na Remont chodnika przy Biedron... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-04-08 08:57:00 Inquiry go to
211090 Dostawa i nasadzenia zielenią terenu przy Al. Wojs... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-03-29 09:00:00 Inquiry go to
210171 Starpark & Pumptrack - Budowa toru rowerowego i śc... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-03-28 15:00:00 Inquiry go to
204293 Projekt techniczny dot.dostosowania budynku Środow... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-03-13 07:57:00 Inquiry go to
197400 na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskieg... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-02-22 11:09:00 Inquiry go to
198473 Projekt techniczny na modernizację skweru przy pom... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-02-22 07:39:00 Inquiry go to
186066 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży U... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-01-14 10:00:00 Inquiry go to
186414 Przygotowanie i montaż 48 filmów promocyjnych i in... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-01-11 12:00:00 Inquiry go to
185535 Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-01-10 11:00:00 Inquiry go to
185721 Druk i dostawa Biuletynu Informacyjnego Urzędu Mia... Urząd Miasta Starogard Gdański 2019-01-09 14:00:00 Inquiry go to
183997 Zapytanie poniżej progu - usługi Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-12-27 23:59:00 Inquiry go to
180245 Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Starogard Gdański ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-12-13 12:00:00 Inquiry go to
178128 Zapytanie poniżej progu - usługi Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-12-07 15:00:00 Inquiry go to
172197 Odnawiamy Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim - d... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-11-20 11:18:00 Inquiry go to
169166 Organizacja wycieczek i zajęć terenowych Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-11-09 13:50:00 Inquiry go to
167702 Modernizacja zasobów komunalnych: 1) Grunwaldzka 4... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-10-31 16:00:00 Inquiry go to
166925 Dostawa 190 szt. licencji na użytkowanie programu ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-10-28 23:59:00 Inquiry go to
165390 Modernizacja zasobów komunalnych: 1) Chojnicka 71 ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-10-24 16:00:00 Inquiry go to