Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Starogard Gdański

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
146961 Aparat powietrzny Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-08-08 12:34:00 Zapytanie przejdź
147933 „Park Nowe Oblicze” – budowa części placu zabaw w ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-07-30 10:00:00 Zapytanie przejdź
147426 Roboty budowlane remontowe w budynku filii PSP 8 ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-07-26 15:00:00 Zapytanie przejdź
143258 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-07-12 10:00:00 Zapytanie przejdź
142872 Rozbudowa siłowni przy ulicy Juranda ze Spychowa w... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-07-02 13:00:00 Zapytanie przejdź
140474 „Badanie jakości powietrza atmosferycznego na tere... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-06-29 23:59:00 Zapytanie przejdź
140735 Przyczepa pożarnicza / przeciwpowodziowa Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-06-29 13:03:00 Zapytanie przejdź
141190 Rozbudowa siłowni przy ulicy Juranda ze Spychowa w... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-06-26 12:00:00 Zapytanie przejdź
135564 Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cetr... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-05-30 15:00:00 Zapytanie przejdź
134366 STARPARK & pumptruck – nowoczesny park wypoczynku ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-05-22 12:00:00 Zapytanie przejdź
133197 Maszt oświetleniowy Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-05-18 11:32:00 Zapytanie przejdź
130199 Modernizacja ul. Św. Elżbiety Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-26 11:00:00 Zapytanie przejdź
126534 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach publicz... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-09 14:00:00 Zapytanie przejdź
125543 Zakup oprogramowania: Axence nVision wraz z wdroże... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-08 23:59:00 Zapytanie przejdź
125067 Motopompa pożarnicza TOHATSU, motopompa pływająca ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-06 13:04:00 Zapytanie przejdź
125597 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-04 12:00:00 Zapytanie przejdź
125595 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-04 12:00:00 Zapytanie przejdź
123188 Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-03-19 12:00:00 Zapytanie przejdź
121043 Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadze... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-03-09 12:00:00 Zapytanie przejdź
116988 Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy uli... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-02-16 10:00:00 Zapytanie przejdź
116020 Budowa chodnika przy cmentarzu (dojście od 60 leci... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-02-14 13:00:00 Zapytanie przejdź
115354 Dostawa w systemie kart flotowych benzyny bezołowi... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-02-12 08:00:00 Zapytanie przejdź
114744 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zmia... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-29 09:30:00 Zapytanie przejdź
113517 Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-22 09:30:00 Zapytanie przejdź
113100 Rowerowy plac zabaw typu pumptruck w Starogardzie ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-19 09:00:00 Zapytanie przejdź
113379 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
113383 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
113384 zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
113373 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
113375 zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź