Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Starogard Gdański

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
134366 STARPARK & pumptruck – nowoczesny park wypoczynku ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-05-22 12:00:00 Zapytanie przejdź
133197 Maszt oświetleniowy Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-05-18 11:32:00 Zapytanie przejdź
130199 Modernizacja ul. Św. Elżbiety Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-26 11:00:00 Zapytanie przejdź
126534 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach publicz... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-09 14:00:00 Zapytanie przejdź
125543 Zakup oprogramowania: Axence nVision wraz z wdroże... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-08 23:59:00 Zapytanie przejdź
125067 Motopompa pożarnicza TOHATSU, motopompa pływająca ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-06 13:04:00 Zapytanie przejdź
125597 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-04 12:00:00 Zapytanie przejdź
125595 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-04-04 12:00:00 Zapytanie przejdź
123188 Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-03-19 12:00:00 Zapytanie przejdź
121043 Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadze... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-03-09 12:00:00 Zapytanie przejdź
116988 Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy uli... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-02-16 10:00:00 Zapytanie przejdź
116020 Budowa chodnika przy cmentarzu (dojście od 60 leci... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-02-14 13:00:00 Zapytanie przejdź
115354 Dostawa w systemie kart flotowych benzyny bezołowi... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-02-12 08:00:00 Zapytanie przejdź
114744 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zmia... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-29 09:30:00 Zapytanie przejdź
113517 Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-22 09:30:00 Zapytanie przejdź
113100 Rowerowy plac zabaw typu pumptruck w Starogardzie ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-19 09:00:00 Zapytanie przejdź
113384 zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
113379 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
113375 zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
113383 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
113373 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
112783 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadz... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
113111 druk i dostawa czasopisma samorządowego Starogardz... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-15 10:00:00 Zapytanie przejdź
112186 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży U... Urząd Miasta Starogard Gdański 2018-01-11 10:00:00 Zapytanie przejdź
111339 Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Starogard Gdański ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2017-12-20 12:00:00 Zapytanie przejdź
110111 Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero Urząd Miasta Starogard Gdański 2017-12-19 09:00:00 Zapytanie przejdź
110233 Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Starogard Gdański ... Urząd Miasta Starogard Gdański 2017-12-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
109751 Kompletna dokumentacja projektowa Dziennego Domu S... Urząd Miasta Starogard Gdański 2017-12-13 09:00:00 Zapytanie przejdź
107005 Dokumentacja projektowa Dziennego Domu Seniora w S... Urząd Miasta Starogard Gdański 2017-12-01 09:00:00 Zapytanie przejdź
106639 Dokumentacja projektowa windy zewnętrznej do budyn... Urząd Miasta Starogard Gdański 2017-11-30 11:00:00 Zapytanie przejdź