List of proceedings: Powiat Kamiennogórski

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
231773 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powi... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-07-18 09:00:00 - go to
236885 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-07-05 09:00:00 Inquiry go to
234016 Prace projektowe dla zadania: Remont drogi powiato... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-06-25 09:00:00 Inquiry go to
231911 Ustalenie przebiegu granic i wznowienie punktów g... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-06-14 11:52:00 Inquiry go to
232150 Szacowanie wartości zamówienia - roboty budowlane ... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-06-13 14:00:00 Inquiry go to
224419 Wycinka drzewa gatunku wierzba w pasie drogi powia... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-05-20 09:00:00 Inquiry go to
223162 Dostawa kosiarki bijakowej tylno - bocznej. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-05-14 08:00:00 Inquiry go to
221701 Dostawa materiałów do oznakowania poziomego dróg ... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-05-09 08:00:00 Inquiry go to
220608 Dostawa kosiarki bijakowej tylno - bocznej. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-05-06 08:00:00 Inquiry go to
219718 Dostawa kosiarki bijakowej tylno - bocznej. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-04-30 09:00:00 Inquiry go to
206352 Wycinka 36 sztuk drzew, rosnących w ciagu dróg pow... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-03-15 08:00:00 Inquiry go to
205498 Dostawa emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-03-14 08:00:00 Inquiry go to
202198 Dostawa emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-03-08 09:12:00 Inquiry go to
202195 Dostawa kruszywa bazaltowego płukanego frakcji 2/5... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-03-08 09:08:00 Inquiry go to
198330 Zainstalowanie (zakup i montaż) kompletnych system... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-02-21 08:00:00 Inquiry go to
194267 Przygotowanie raportu z monitorowania efektu ekolo... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-02-13 09:00:00 Inquiry go to
194779 Usługa ochrony osób i mienia - szacowanie wartości Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 2019-02-07 11:46:00 Inquiry go to
192844 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiająceg... Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 2019-01-30 13:00:00 Inquiry go to
188093 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawia... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-01-28 13:00:00 Inquiry go to
189127 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z pługiem do o... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-01-21 09:00:00 Inquiry go to
186876 Zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania dró... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-01-11 08:30:00 Inquiry go to
185703 Zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania dró... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2019-01-10 09:00:00 Inquiry go to
183451 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy d... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2018-12-21 13:00:00 Inquiry go to
182177 Zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania dró... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2018-12-14 11:48:00 Inquiry go to
181420 Zakup soli i mieszanki piaskowo-solnej do posypywa... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2018-12-12 14:30:00 Inquiry go to
180040 Kontrola okresowa - przegląd pięcioletni dróg powi... Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 2018-12-10 12:00:00 Inquiry go to
176599 Wykonanie i dostawa jednej jednostronnej tablicy i... Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2018-11-29 09:00:00 Inquiry go to
173978 Zakup wraz z dostawą quad dla potrzeb Państwowej S... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-11-23 12:00:00 Inquiry go to
173081 Zakup myjki ciśnieniowej na gorąca wodę. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2018-11-19 08:00:00 Inquiry go to
171995 Zakup i dostawa zamiatarki. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2018-11-15 08:20:00 Inquiry go to