PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
424241 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na komplekso... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2021-03-01 12:00:00 - go to
424198 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na komplekso... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2021-02-12 12:09:27 - go to
338988 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinny... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2020-07-01 12:00:00 - go to
285426 Wycinka drzew i krzewów wraz z utylizacją. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2019-12-10 12:00:00 Inquiry go to
250852 Dostosowanie i wymiana oświetleniowych opraw żarow... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2019-08-30 12:00:00 Inquiry go to
244435 Wymiana ekranów balustradowych na balkonach lokali... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2019-08-02 12:00:00 Inquiry go to
241262 Dostawa i nasadzenie roślin w nowo wybudowanym osi... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2019-07-31 15:00:00 Inquiry go to
238731 Wymiana ekranów balustradowych na balkonach lokali... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2019-07-11 12:00:00 Inquiry go to
223838 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinny... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2019-06-24 12:00:00 - go to
216376 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) „Usługa sprzątania... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2019-05-20 12:00:00 - go to
174696 Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami g... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2019-01-11 12:00:00 Inquiry go to
182940 Wymiana wodomierzowych zaworów zimnej wody, ciepłe... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-12-18 14:50:00 Inquiry go to
182921 Wymiana obecnych opraw oświetleniowych na klatkach... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-12-18 14:50:00 Inquiry go to
182508 Roboty remontowe tynkarsko-malarskie wraz z pracam... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-12-17 12:00:00 Inquiry go to
180991 Dostosowanie opraw i elementów słupów lamp parkowy... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-12-12 15:50:00 Inquiry go to
179549 Dostosowanie opraw i elementów słupów lamp parkowy... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-12-10 12:00:00 Inquiry go to
179566 Wymiana wodomierzowych zaworów zimnej wody, ciepłe... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-12-10 12:00:00 Inquiry go to
162874 Uszczelnienie nasad dachowych i odpowietrzeń pionó... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-10-16 12:00:00 Inquiry go to
162844 Wymiana opraw oświetleniowych w budynkach mieszkal... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-10-16 12:00:00 Inquiry go to
157174 Remont i przebudowa zjazdu do garażu Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-09-21 12:00:00 Inquiry go to
151074 Odświeżenie kolorystyki balustrad zewnętrznych na ... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-08-28 12:00:00 Inquiry go to
135218 Pięcioletnie przeglądy elektryczne Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-05-30 12:00:00 Inquiry go to
133265 Naprawa szafek, zamków, zawiasów w biurach adminis... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-05-21 12:00:00 Inquiry go to
115100 Prace serwisowe w kotłowniach gazowych. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-02-09 12:00:00 Inquiry go to
115692 Prace tynkarsko - malarskie korytarzy i klatek sch... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2018-02-06 12:00:00 Inquiry go to
103209 Remont pustostanu - lokalu mieszkalnego Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2017-11-15 12:00:00 Inquiry go to
94159 Wykonanie przeglądu instalacji gazowej Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2017-09-18 12:00:00 Inquiry go to
94383 Wymiana zaworów kulowych w lokalach mieszkalnych w... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2017-09-15 09:35:00 Inquiry go to
91221 Wymiana opraw oświetleniowych w budynkach wielorod... Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2017-08-17 12:00:00 Inquiry go to
88307 Remont lokalu mieszkalnego - pustostanu Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2017-07-14 12:00:00 Inquiry go to