Become Supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Become Supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Become Supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Become Supplier button

List of Supplier Groups of the company Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Choose Name Description
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71000000-8
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73000000-2
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 79000000-4
Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 63000000-9
Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80000000-4
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 66000000-0
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 55000000-0
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72000000-5
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 51000000-9
Usługi naprawcze i konserwacyjne 50000000-5