Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
619379 DIiIB.382.4.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-06-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
615684 2022/BZP 00169190/01 Dostosowanie pomieszczeń w budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z budynku przy ul. Żytniej w Sosnowcu (DZP.81.009.2022.RBK) Artur Baran 2022-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
609944 DIiIB.382.7.2022 „Montaż Stacji Czytania Krajobrazu na dachu budynku WNP przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu” w ramach projektu pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-05-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
605313 DIiIB.382.6.2022 Wymiana nawierzchni stanowisk postojowych Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanych w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-05-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
591165 DIiIB.382.3.2022 Wymiana nawierzchni stanowisk postojowych Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanych w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56 Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-03-31 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
567197 2022/BZP 00038488/01 Adaptacja pomieszczeń 101, 102, 103, 112 oraz 113 w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 na cele laboratoryjne (DZP.381.002.2022.RBK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-02-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
559807 2022/BZP 00006510/01 Przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9 (basen i hala sportowa)" (DZP.381.001.2022.RBK) Ewa Słowik 2022-01-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
561770 DZP.381.022.2021.RBK Remont pomieszczeń piwnicznych i na parterze w Domu Studenta nr 2 przy ul. Suchej 7a w Sosnowcu (zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-01-20 11:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
555591 2021/BZP 00326012/01 Adaptacja pomieszczeń 101, 102, 103, 112 oraz 113 w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 na cele laboratoryjne (DZP.381.018.2021.RBK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-01-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
546172 2021/BZP 00296346/01 Przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9 (basen i hala sportowa)" (DZP.381.020.2021.RBK) Ewa Słowik 2021-12-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
538455 2021/BZP 00274823/01 Remont węzłów sanitarnych II, III i IV piętro wraz z wymianą pionu kanalizacji sanitarnej – Wydział Nauk Przyrodniczych, ul. Będzińska 60 w Sosnowcu (DZP.381.019.2021.RBK) Aneta Szturc-Krawczyk 2021-12-03 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
525958 DZP.381.016.2021.RBK Remont pomieszczeń w Domu Studenta nr 2 i Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu (zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych) Aneta Szturc-Krawczyk 2021-11-03 11:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
608403 2022/BZP 00145290/01 Remont elewacji wentylowanej budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach (DZP.381.006.2022.RBK) Artur Baran 2022-05-24 14:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605998 2022/BZP 00137652/01 Dostosowanie pomieszczeń w budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z budynku przy ul. Żytniej w Sosnowcu (DZP.381.004.2022.RBK) Artur Baran 2022-05-19 14:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
597658 2022/BZP 00114244/01 Remont elewacji wentylowanej budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach (DZP.381.003.2022.RBK) Artur Baran 2022-05-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
586527 DIiIB.382.2.1.2022 Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika – Cieszyn ul. Bielska 66 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” Nr umowy: POWR.03.05.00-00-A031/19 Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-03-28 15:13:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
581658 DIiIB.382.2.2022 Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika – Cieszyn ul. Bielska 66 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” Nr umowy: POWR.03.05.00-00-A031/19 Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-03-15 13:11:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
558115 2021/BZP 00339272/01 Remont elewacji wentylowanej budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach (DZP.381.023.2021.RBK) Artur Baran 2022-02-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
546855 2021/BZP 00298355/01 Remont elewacji wentylowanej budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach (DZP.381.021.2021.RBK) Artur Baran 2022-01-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
542332 DIiIB.2231.5.1.2.2021 Wymiana nawierzchni stanowisk postojowych Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanych w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56 Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-12-03 14:06:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
541354 DIiIB.2231.7.3.1.3.2021 Remont instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza III, II, I piętra i parteru DS. UŚKA przy ul. Bielskiej 66 w Cieszynie. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-12-17 10:05:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
532578 DIiIB.2231.7.3.1.2.2021 Remont instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza III, II, I piętra i parteru DS. UŚKA przy ul. Bielskiej 66 w Cieszynie. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-11-17 12:06:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to