Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
706259 2022/BZP 00498459/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu rezerwowego zasilania serwerowni w budynku Rektoratu (DZP.381.030.2022.RBK) Małgorzata Wróblewska 2023-01-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
710515 DIiIB.382.26.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2023-01-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
708070 DIiIB.382.17.2022 Wymiana istniejącej okładziny schodów bocznych (ewakuacyjnych) wejścia głównego do budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2023-01-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
699030 DIiIB.382.20.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz przebudowy wraz z dostosowaniem do wymagań ochrony ppoż. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-12-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
691765 DIiIB.382.25.2022 Montaż systemu automatycznego otwierania drzwi wraz z powiadamianiem dozorcy oraz instalacja kamer przemysłowych i oświetlenia przed wejściem do budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 9, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-12-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
688103 2022/BZP 00432625/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu rezerwowego zasilania serwerowni w budynku Rektoratu (DZP.381.028.2022.RBK) Małgorzata Wróblewska 2022-11-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
684655 DIiIB.382.23.2022 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi pożarowej przy budynku Domu Studenta nr 2 w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-11-14 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
678958 DIiIB.382.21.2022 Montaż systemu automatycznego otwierania drzwi wraz z powiadamianiem dozorcy oraz instalacja kamer przemysłowych i oświetlenia przed wejściem do budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 9, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-11-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
678976 DIiIB.382.22.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-11-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
678984 DIiIB.382.19.2022 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi pożarowej przy budynku Domu Studenta nr 2 w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-10-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
674843 2022/BZP 00387745/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn. „Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (DZP.381.027.2022.RBK) Artur Baran 2022-12-14 12:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
676204 2022/BZP 00392576/01 Naprawa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami do Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 (DZP.381.026.2022.RBK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-11-23 13:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
663568 2022/BZP 00348570/01 Remont pomieszczeń w Domu Asystenta nr 2 przy ul. Lwowskiej 6 w Sosnowcu i remont 10. segmentów studenckich w Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach (DZP.381.022.2022.RBK) Artur Baran 2022-10-25 08:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
658468 2022/BZP 00330421/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki”(DZP.381.023.2022.RBK) Ewa Słowik 2022-11-23 11:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
660485 DIiIB.382.15.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-22 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
659198 2022/BZP 00332834/01 Zabudowa platformy schodowej z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika (DZP.381.024.2022.RBK) Małgorzata Wróblewska 2022-11-17 09:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
654315 2022/BZP 00314873/01 Remont pokrycia dachowego Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Sosnowcu (DZP.381.019.2022.RBK Małgorzata Wróblewska 2022-10-04 11:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
653982 DIiIB.382.13.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-06 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
655613 DIiIB.382.14.2022 Wymiana istniejącej okładziny schodów bocznych (ewakuacyjnych) wejścia głównego do budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-16 11:09:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
648948 2022/BZP 00295580/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki” (DZP.381.016.2022.RBK) Ewa Słowik 2022-09-07 10:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to