Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663329 2022/BZP 00348037/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn. „Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (DZP.381.025.2022.RBK) Artur Baran 2022-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
663568 2022/BZP 00348570/01 Remont pomieszczeń w Domu Asystenta nr 2 przy ul. Lwowskiej 6 w Sosnowcu i remont 10. segmentów studenckich w Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach (DZP.381.022.2022.RBK) Artur Baran 2022-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
658468 2022/BZP 00330421/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki”(DZP.381.023.2022.RBK) Ewa Słowik 2022-09-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
660485 DIiIB.382.15.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
659198 2022/BZP 00332834/01 Zabudowa platformy schodowej z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika (DZP.381.024.2022.RBK) Małgorzata Wróblewska 2022-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
661053 DIiIB.382.16.2022 Wymiana istniejącej okładziny schodów bocznych (ewakuacyjnych) wejścia głównego do budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
654315 2022/BZP 00314873/01 Remont pokrycia dachowego Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Sosnowcu (DZP.381.019.2022.RBK Małgorzata Wróblewska 2022-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
631260 2022/BZP 00223109/01 Zabudowa platformy schodowej z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika (DZP.381.007.2022.RBK Małgorzata Wróblewska 2022-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
443457 2021/BZP 00028507/01 Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych celem zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki przy Domu Studenta „UŚKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66 oraz do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą" (DZP.381.002.2021.RBK) Aneta Szturc-Krawczyk 2021-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
653982 DIiIB.382.13.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-06 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
655613 DIiIB.382.14.2022 Wymiana istniejącej okładziny schodów bocznych (ewakuacyjnych) wejścia głównego do budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-16 11:09:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
648948 2022/BZP 00295580/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki” (DZP.381.016.2022.RBK) Ewa Słowik 2022-09-07 10:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
652310 DIiIB.382.12.2022 Wymiana istniejącej okładziny schodów bocznych (ewakuacyjnych) wejścia głównego do budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-08-25 12:41:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
645917 2022/BZP 00283673/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (DZP.381.020.2022.RBK) Artur Baran 2022-09-21 11:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648465 2022/BZP 00293090/01 Zabudowa platformy schodowej z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika (DZP.381.021.2022.RBK) Małgorzata Wróblewska 2022-08-26 11:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644723 2022/BZP 00279074/01 Dostosowanie pomieszczeń w budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z budynku przy ul. Żytniej w Sosnowcu (DZP.381.018.2022.RBK) Artur Baran 2022-09-20 12:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644659 DIiIB.382.10.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-08-12 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
641216 2022/BZP 00265602/01 Remont elewacji wentylowanej budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach (DZP.381.017.2022.RBK) Artur Baran 2022-09-07 12:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
640500 2022/BZP 00258077/01 Wymiana rozdzielni SN w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. gen. Grota – Roweckiego 5 w Sosnowcu (remont systemu wyłączania pól zasilania SN i nN w rozdzielni głównej) (DZP.381.014.2022.RBK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-09-05 14:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to