Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
822826 2023/BZP 00411243 Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nośników SIW wewnętrznej, uwzględniający wytyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w budynkach UŚ (DZP.382.4.16.2023) Justyna Rutkowska-Zawada 2023-10-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
822578 2023/BZP 00410480/01 Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu podstaw programowania w języku Python wraz z elementami algorytmiki (DZP.382.6.32.2023) Aneta Szturc-Krawczyk 2023-10-03 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
820933 2023/BZP 00405030/01 Usługa ochrony i zabezpieczenia medycznego 7 edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach (DZP.382.6.30.2023) Małgorzata Wróblewska 2023-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
825600 2023/BZP 00420925/01 Usługa druku i oprawy książek (DZP.382.4. 15.2023) Kalina Rożek 2023-10-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
825376 2023/BZP 00420118/01 Wyjazd studyjny do Paryża (DZP.382.4.17.2023) Ewa Słowik 2023-10-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817860 2023/BZP 00395165/01 Usługa zaprojektowania, wykonania i montażu tyflooznaczeń dla kampusu Cieszyńskiego Uniwersytetu Śląskiego (DZP.382.4.14.2023) Aneta Szturc-Krawczyk 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
810627 2023/BZP 00370248/01 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawnej kogeneracji i kotłowni gazowej wraz z podłączeniem i integracją z istniejącym systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym w ŚMCEiBI w Chorzowie (DZP.382.4.11.2023) Aneta Szturc-Krawczyk 2023-09-18 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
794125 2023/BZP 00308540/01 Usługi szkoleniowe: pilotaż dronów (DZP.382.6.28.2023) Małgorzata Wróblewska 2023-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
789054 2023/BZP 00289181/01 Usługa cateringowa (DZP.382.6.25.2023) Justyna Rutkowska-Zawada 2023-07-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
785947 2023/BZP 00277872/01 Usługi szkoleniowe (DZP.382.6.21.2023) Kalina Rożek 2023-07-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
780930 2023/BZP 00261867 Usługa gastronomiczna- Letnia Szkoła w Cieszynie (DZP.382.6.23.2023) Justyna Rutkowska-Zawada 2023-06-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
776598 2023/BZP 00247594/01 Usługa szkoleniowa "Android - wprowadzenie i podstawy tworzenia aplikacji mobilnych" (DZP.382.6.19.2023) Justyna Rutkowska-Zawada 2023-06-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
773111 2023/BZP 00236108 Usługi szkoleniowe z zakresu obsługi i administrowania systemem SAP (DZP.382.6.20.2023) Justyna Rutkowska-Zawada 2023-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
766766 2023/BZP 00215227/01 Usługi szkoleniowe: pilotaż dronów (DZP.382.6.15.2023) Małgorzata Wróblewska 2023-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
760100 2023/BZP 00195030/01 Szkolenie w języku angielskim pn. “Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi online - metodyka i planowanie, warsztat dobrych praktyk realizacji" Justyna Rutkowska-Zawada 2023-05-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
805152 2023/BZP 00350721/01 Usługi szkoleniowe z zakresu obsługi i administrowania systemem SAP (DZP.382.6.29.2023) Małgorzata Wróblewska 2023-09-20 10:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
804547 2023/BZP 00348888/01 Dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2023 r. – 14.09.2024 r. (DZP.382.4.13.2023) Artur Baran 2023-09-13 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
804713 2023/BZP 00349497/01 Wykonanie, dostawa i montaż nośników systemu informacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej na terenie kampusu cieszyńskiego UŚ (DZP.382.4. 12.2023) Justyna Rutkowska-Zawada 2023-09-13 09:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
788048 DIiIB.382.01.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. Remont wejścia głównego do budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach wraz z przylegającą małą architekturą Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2023-08-18 15:18:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
787546 2023/BZP 00283496/01 Organizacja wizyt studyjnych: Część A - Wizyta studyjna: Czechy – Ostrawa, Część B - Wizyta studyjna: Czechy, Część C - Wizyta studyjna: Słowacja, Część D - Wizyta studyjna: Kopalnia Guido, Sztolnia Luiza w Zabrzu (DZP.382.4.9.2023) Ewa Słowik 2023-08-30 11:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
790861 2023/BZP 00295841/01 Usługa cateringowa w trakcie szkoleń zamkniętych (DZP.382.6.26.2023) Kalina Rożek 2023-08-23 14:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
784144 2023/BZP 00271996/01 Usługa przeniesienia zbiorów Biblioteki Neofilologicznej (DPZ.382.4.8.2023) Artur Baran 2023-08-03 12:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
781511 2023/BZP 00263736/01 Organizacja wizyty studyjnej: „Polska Wschodnia” (DZP.382.4.10.2023) Aneta Szturc-Krawczyk 2023-09-08 13:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
780279 2023/BZP 00259522/01 Usługi szkoleniowe (modelowanie biznesowe) DZP.382.6.24.2023 Aneta Szturc-Krawczyk 2023-08-23 14:13:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
780009 2023/BZP 00258765/01 Usługi szkoleniowe: Excel podstawowy (DZP.382.6. 22.2023) Kalina Rożek 2023-08-04 12:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to