Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
953908 2024/BZP 00408776 Usługi hotelarskie na potrzeby zakwaterowania uczestników konkursów EUCYS oraz TALENTOn (DZP.382.6.8.2024) Justyna Rutkowska-Zawada 2024-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
956544 2024/BZP 00418436/01 Wykonanie pomiarów elektrycznych średniego napięcia w obiektach Uniwersytetu Śląskiego (DZP.382.4.11.2024) Małgorzata Wróblewska 2024-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
951392 2024/BZP 00400558/01 Usługa cateringowa w dniach 09.09.2024 - 13.09.2024 dla uczestników, Jury i zaproszonych gości biorących udział w konkursie TalentON (DZP.382.6.6.2024) Ewa Słowik 2024-07-17 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
951416 2024/BZP 00400624/01 Usługa druku i oprawy książki (DZP.382.4. 9.2024) Kalina Rożek 2024-07-16 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
947609 2024/BZP 00387578/01 Usługa gastronomiczna- Letnia Szkoła w Cieszynie Kalina Rożek 2024-07-03 13:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
935139 324746-2024 Usługa wywozu nieczystości stałych i odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta: Katowice, Boguchwałowice, Chorzów (DZP.382.5.5.2024) Małgorzata Wróblewska 2024-07-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
926207 281207-2024 Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia kosztów leczenia (DZP.382.5.4.2024) Aneta Szturc-Krawczyk 2024-06-28 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
940102 2024/BZP 00363466 Usługi hotelarskie na potrzeby zakwaterowania uczestników konkursów EUCYS oraz TALENTOn (DZP.382.6. 4.2024) Justyna Rutkowska-Zawada 2024-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
937959 2024/BZP 00356482/01 Wykonanie pomiarów elektrycznych średniego napięcia w obiektach Uniwersytetu Śląskiego (DZP.382.4.8.2024) Małgorzata Wróblewska 2024-06-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
931185 2024/BZP 00335279 Usługa cateringowa w ramach warsztatów edukacyjnych „Transformersi” w dniu 19.06.2024r. (DZP.382.6.3.2024) Justyna Rutkowska-Zawada 2024-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
927831 2024/BZP 00325378/01 Usługi szkoleniowe z języka angielskiego w ramach projektu pt. „jUŚt transition – Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu” (DZP.382.6.1.2024) Ewa Słowik 2024-05-27 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
925458 2024/BZP 00318176 Przygotowanie graficzne i druk materiałów reklamowych (DZP.382.4.7.2024) Justyna Rutkowska-Zawada 2024-05-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
875237 2024/BZP 00041403/01 Wdrożenie procesu obsługi faktur KSEF w oparciu o posiadany system SAP ERP (DZP.382.4. 29.2023) Damian Ludwikowski 2024-01-30 12:52:40 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
941584 00367903/01 Usługa gastronomiczna- Letnia Szkoła w Cieszynie (DZP.382.6.5.2024) Kalina Rożek 2024-06-27 10:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
928845 2024/BZP 00328185/01 Usługa cateringowa w ramach szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu pt. „jUŚt transition – Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu” (DZP.382.6.2.2024) Ewa Słowik 2024-07-17 15:31:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
913547 212960-2024 Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni – wyjazdy krajowe (DZP.382.5.2.2024) Aneta Szturc-Krawczyk 2024-07-11 12:16:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
912550 2024/BZP 00277546/01 Zapewnienie dostępu do zewnętrznej sieci komputerowej (DZP.382.4. 5.2024) Damian Ludwikowski 2024-05-14 12:20:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
907164 2024/BZP 00260813/01 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Śląskiego w sieci telefonii komórkowej GSM (DZP.382.4.4.2024) Artur Baran 2024-05-28 14:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
898563 2024/BZP 00237102/01 Usługa wynajmu mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni – wyjazdy krajowe (DZP.382.4.2.2024) Artur Baran 2024-05-08 12:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
877656 DIiIB.382.01.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji ppoż. w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w toku realizacji robót Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2024-02-29 09:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
874263 2024/BZP 00035867/01 Usługa wynajmu autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni – wyjazdy krajowe (DZP.382.4.28.2023) Ewa Słowik 2024-03-25 13:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
873051 2024/BZP 00026870/01 Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej 28 i ul. Różyckiego 14 w Katowicach oraz przy ul. Białej 9 w Boguchwałowicach wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych (DZP.382.4.1.2024) Aneta Szturc-Krawczyk 2024-03-27 09:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
863955 2023/BZP 00550077/01 Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych (DZP.382.4.22.2023) Aneta Szturc-Krawczyk 2024-02-02 10:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to