Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
660155 2022/S 172-487687 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Część A - Katowice, Boguchwałowice; Część B - Chorzów; Część C - Sosnowiec; Część D – Cieszyn (DZP.381.042.2022.UGU) Ewa Słowik 2022-09-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
668177 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawnej kogeneracji i kotłowni gazowej wraz z podłączeniem i integracją z istniejącym systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym w ŚMCEiBI w Chorzowie (DZP.381.068.2022.UGK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-10-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663877 2022/BZP 00350322/01 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawnej kogeneracji i kotłowni gazowej wraz z podłączeniem i integracją z istniejącym systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym w ŚMCEiBI w Chorzowie (DZP.381.054.2022.UGK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-09-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
658671 2022/BZP 00331099/01 Usługa wynajmu mikrobusu/autokaru wraz z kierowcą w celu przewozu osób w ramach projektu „Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Projekt Zintegrowany” w terminach: 4-8 października 2022 r. i 17-21 października 2022 r. (DZP.381.057.2022.UGK) Ewa Słowik 2022-09-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
657328 2022/BZP 00325844/01 „Szkolenia realizowane w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" (DZP.381.052.2022.UGS) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-09-08 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
647884 2022/BZP 00290548/01 Obsługa systemu drukowania i kopiowania w siedzibie Zamawiającego w oparciu o posiadany sprzęt drukujący i kopiujący z zastosowaniem eksploatowanego systemu billingowego wraz z udostępnieniem urządzeń wielofunkcyjnych oraz bieżącą obsługą systemu informatycznego (DZP.381.049.2022.UGK) Damian Ludwikowski 2022-08-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
646777 2022/BZP 00285771 Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych (DZP.381.051.2022.UGK) Kalina Rożek 2022-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
642241 2022/BZP 00268995/01 Usługa cateringowa (DZP.381.048.2022.UGS) Ewa Słowik 2022-07-29 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
640147 2022/BZP 00256460/01 Zagraniczna wizyta studyjna (DZP.381.036.2022.UGK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-07-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
631042 2022/S 120-340306 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności” (DZP.381.030.2022.UGU) Artur Baran 2022-07-22 10:00:00 Negocjacje z ogłoszeniem - wnioski Service Go to
636826 2022/BZP 00244091/01 Certyfikowane szkolenie "ECDL Advanced A2" (DZP.381.045.2022.UGS) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-07-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
612778 2022/BZP 00158357/01 Usługa mycia szklanej elewacji budynków Uniwersytetu Śląskiego dla jednostek w Sosnowcu (DZP.381.025.2022.UGK) Małgorzata Wróblewska 2022-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
654316 00314884/01 Usuwanie roślin inwazyjnych gatunków obcych (DZP.381.056.2022.UGK Małgorzata Wróblewska 2022-09-16 08:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
651265 2022/BZP 00303434/01 Dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2022 r. – 14.09.2023 r. (DZP.381.053.2022.UGK) Artur Baran 2022-09-09 09:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
650897 2022/BZP 00302102/01 Wizyta studyjna krajowa – Atrakcyjność turystyczna Polski Północnej (DZP.381.038.2022.UGK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-09-15 12:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
645514 2022/BZP 00282168/01 Szkolenia językowe (DZP.381.055.2022.UGS) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-09-15 10:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
640332 2022/BZP 00257019/01 Szkolenia zamknięte z zakresu administracyjnych aspektów funkcjonowania Uczelni oraz podnoszące kompetencje kadry zarządzającej i administracyjnej Wydziału Nauk Społecznych, realizowane w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (DZP.381.034.2022.UGS) Ewa Słowik 2022-09-07 10:28:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
637132 2022/BZP 00245164/01 Szkolenia dydaktyczne realizowane w ramach projektu pt. "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego" (DZP.381.046.2022.UGS) Ewa Słowik 2022-08-26 08:10:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
627899 2022/S 114-321718 Usługa druku i oprawy książek (DZP.381.029.2022.UGU) Kalina Rożek 2022-08-17 09:47:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
636647 2022/BZP 00243620/01 Przeprowadzenie specjalistycznego kursu prawniczego języka angielskiego dla kadry akademickiej Wydziału Prawa i Administracji (DZP.381.044.2022.UGS) Ewa Słowik 2022-08-08 10:46:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
636541 2022/BZP 00243331/01 Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierowanych na staże w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” (DZP.381.050.2022.UGK) Ewa Słowik 2022-08-03 14:29:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
634174 2022/BZP 00234064/01 Szkolenia językowe (DZP.381.047.2022.UGS) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-07-12 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to