Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
496950 2021/S 158-417643 Dostawa mikroskopów (DZP.381.063.2021.DWU) Kalina Rożek 2021-09-17 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
505516 2021/S 174-453261 Dostawa i montaż wyposażenia systemu audiowizualnego służącego do realizacji zdalnej dydaktyki (DZP.381.036.2021.DWU) Damian Ludwikowski 2021-09-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
507476 DIiIB.2120.4.6.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-09-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
508508 2021/BZP 00181172/01 Dostawa podzespołów komputerowych (DZP.381.078.2021.DWK) Małgorzata Wróblewska 2021-09-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
508625 2021/BZP 00181603/01 Usługa ochrony i zabezpieczenia medycznego 5 edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach (DZP.381.061.2021.UGS) Małgorzata Wróblewska 2021-09-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
501601 2021/S 167-437169 Dostawa mikroskopów (DZP.381.066.2021.DWU) Kalina Rożek 2021-09-30 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
509286 2021/BZP 00183274/01 Termomodernizacja budynku stołówki oraz łącznika z Domem Studenta „UŚKA”, Cieszyn ul. Bielska 66 (DZP.381.011.2021.RBK) Aneta Szturc-Krawczyk 2021-10-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
504754 2021/S 173-451049 Dostawa serwerów i przełączników dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (DZP.381.065.2021.DWU) Damian Ludwikowski 2021-10-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505601 2021/BZP 00174566/01 Dostawa sprzętu RTV (DZP.381.070.2021.DWK) Małgorzata Wróblewska 2021-09-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
503976 2021/BZP 00170024/01 Szkolenia językowe dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych oraz kadry zarządzającej (DZP.381.056.2021.UGS) Ewa Słowik 2021-09-15 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
501269 2021/BZP 00163320/01 Remont węzłów sanitarnych II, III i IV piętro wraz z wymianą pionu kanalizacji sanitarnej – Wydział Nauk Przyrodniczych, ul. Będzińska 60 w Sosnowcu (DZP.381.015.2021.RBK) Aneta Szturc-Krawczyk 2021-09-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
490193 2021/S 146-385410 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych (DZP.381.033.2021.DWU) Ewa Słowik 2021-09-13 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
503892 2021/BZP 00169756/01 Usługa szkoleniowa: Tutoring- edukacja spersonalizowana na Uniwersytecie-szkolenie zaawansowane(DZP.381.048.2021.UGS) Małgorzata Wróblewska 2021-09-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
500015 2021/BZP 00159973/01 Usługa szkoleniowa- Prewencja dyskryminacji i mobbingu w środowisku pracy (DZP.381.041.2021.UGS) Kalina Rożek 2021-09-08 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
501210 2021/BZP 00163225/01 Audyt SEO oraz pozycjonowanie stron internetowych UŚ w Katowicach (DZP.381.058.2021.UGK) Justyna Rutkowska-Zawada 2021-09-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
501470 2021/BZP 00163732/01 Usługa ochrony i zabezpieczenia medycznego 5 edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach (DZP.381.053.2021.UGS) Małgorzata Wróblewska 2021-09-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
500756 2021/BZP 00161648/01 Usługa cateringu (DZP.381.051.2021.UGS) Justyna Rutkowska-Zawada 2021-09-06 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
498810 2021/BZP 00156650/01 Szkolenie pn. „Komunikacja międzykulturowa” dla kadry administracyjnej i zarządzającej Uczelni (DZP.381.043.2021.UGS) Ewa Słowik 2021-09-03 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
459544 2021/S 095-249059 Dostawa switchy i akcesoriów (DZP.381.029.2021.DWU) Artur Baran 2021-05-18 13:53:36 Przetarg ograniczony - oferty Supply Go to
439403 „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Domu Asystenta nr 3 w Katowicach ul. Paderewskiego 32” Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-05-06 11:43:24 Zapytanie ofertowe - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
489531 DIiIB.2231.7.2.1.5.2021; 7.2.2.3.2021; 1.8.3.2021 Wymiana rynien i rur spustowych budynków Domu Studenta nr 2 i 3 przy ul. Suchej 7a i 7b w Sosnowcu oraz naprawa poszycia daszków przy auli na budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-09-01 00:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
482992 DIiIB.2120.4.3.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-07-26 12:02:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
481962 DZP.381.056.2021.DWN Dostawa komory anaerobowej Kalina Rożek 2021-08-18 11:52:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
481884 DZP.381.049.2021.DWN Dostawa systemu elektroforezy kapilarnej Kalina Rożek 2021-07-28 13:13:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
478275 2021/BZP 00101024/01 Warsztaty u pracodawcy (DZP.381.029.2021.UGS) Kalina Rożek 2021-07-12 13:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
477710 DIiIB.2120.4.2.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-07-13 12:34:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
475409 DIiIB.2120.7.1.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zabudowie platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” Nr umowy: POWR.03.05.00-00-A031/19. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-08-03 00:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
471087 DIiIB.2120.4.1.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-06-30 13:17:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
471852 DIiIB.2231.7.2.1.4.2021; 7.2.2.2.2021; 1.8.2.2021 Wymiana rynien i rur spustowych budynków Domu Studenta nr 2 i 3 przy ul. Suchej 7a i 7b w Sosnowcu oraz naprawa poszycia daszków przy auli na budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-07-20 10:45:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
466424 DIiIB.2231.7.2.1.3.2021; 7.2.2.1.2021; 1.8.1.2021 Wymiana rynien i rur spustowych budynków Domu Studenta nr 2 i 3 przy ul. Suchej 7a i 7b w Sosnowcu oraz naprawa poszycia daszków przy auli na budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-06-16 14:44:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to