Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
444108 2021/BZP 00029485/01 Budowa budynku strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej w Strzelinku na działkach nr 153/6 i 154/1 - ZP.271.9.2021 Michał Maciejewski 2021-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
445961 2021/BZP 00032186/01 Budowa ścieżki rowerowej R-10 wraz z oświetleniem w miejscowości Bruskowo Wielkie wraz z oznakowaniem ścieżek rowerowych. ZP.271.4.2021 Bartosz Lewandowski 2021-04-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
439534 2021/BZP 00022913/01 Przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, linii oświetleniowej i wodociągu w miejscowości Głobino - ZP.271.6.2021 Monika Andrzejewska 2021-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442662 2021/BZP 00027174/01 Wykonanie i dostarczenie całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 do Gminnego Żłobka Iskiereczka w Redzikowie w ramach projektu pt. „Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka” w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ZP.271.8.2021 Bartosz Lewandowski 2021-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
441416 Przygotowanie projektów, oznakowanie materiałów promocyjnych, dostarczenie do siedziby Zamawiającego Ewa Guzińska 2021-04-09 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
441189 ID.7013.7.2021 Budowa drogi gminnej na dz. nr 33/2 w Krępie Słupskiej (sięgacz ulicy Strumykowej) Iwona Antoniuk 2021-04-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
435627 ZP.271.5.2021 Zakup i montaż wyposażenia do żłobka w Redzikowie Bartosz Lewandowski 2021-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
440994 Microsoft Office Standard 2019 MOLP GOV - 5 licencji Wojciech Kurczyk 2021-04-01 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
439283 7011.4.2021 Wielobranżowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ulicy Piaskowej w Siemianicach wraz uzyskaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót lub pozwolenia na budowę lub ZRID. Iwona Antoniuk 2021-03-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
437829 ZP.271.7.2021 Zakup i montaż wyposażenia biurowego do żłobka w Redzikowie Bartosz Lewandowski 2021-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
428690 ZP.271.2.2021 Budowa sieci elektroenergetycznych i linii oświetlenia na terenie Gminy Słupsk Michał Maciejewski 2021-03-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
434528 7011.4.2021 Wielobranżowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy dwóch sięgaczy na dz. Nr 2/321 (sięgacz od ul. Perłowej) i na dz. Nr 2/316 i 2/317 (sięgacz od ulicy Strumykowej) w m. Bydlino wraz uzyskaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót lub pozwolenia na budowę lub ZRID. Iwona Antoniuk 2021-03-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
394600 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Gminy Słupsk Monika Andrzejewska 2020-11-10 10:33:27 Zapytanie ofertowe Service Go to
248294 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej na dz. nr 39/2; 39/7; 39/3; 39/5 w m. Bruskowo Małe Aneta Karwalska 2020-01-09 12:23:02 - - Go to
249348 Budowa Pomostu w miejscowości Strzelino Aneta Karwalska 2020-01-09 12:22:44 - - Go to
251506 Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bierkowo Osiedle, gmina Słupsk- działki nr 456/17, 456/10, 456/11 Aneta Karwalska 2020-01-09 12:22:23 - - Go to
251911 Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie mieszczącej się na terenie Gminy Słupsk. Monika Andrzejewska 2019-09-19 11:03:57 - - Go to
210479 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G wraz z odwodnieniem oraz uzyskaniem pozwolenia (ZRID) / zgłoszenia na budowę w m. Gać, gm. Słupsk Iwona Antoniuk 2019-03-26 09:08:06 - - Go to