Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
770638 ZP.271.20.2023 Zagospodarowanie terenu sportowego w miejscowości Bierkowo – Etap I. Bartosz Lewandowski 2023-06-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769009 ZP.271.19.2023 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową na terenie Gminy Słupsk Michał Maciejewski 2023-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
770033 Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw w miejscowości Wielichowo, Gmina Słupsk Karolina Chodasewicz 2023-05-25 10:29:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
763530 ZP.271.17.2023 Roboty modernizacyjne pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych w Szkole Podstawowej we Włynkówku gm. Słupsk, działka nr 111 Michał Maciejewski 2023-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
752993 ZP.271.15.2023 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gać na terenie Gminy Słupsk Michał Maciejewski 2023-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751542 ZP.271.16.2023 Zagospodarowanie terenu sportowego w miejscowości Bierkowo – Etap I. Bartosz Lewandowski 2023-05-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756132 Zakup i montaż dwóch tablic radarowych w miejscowości Wielichowo na drodze powiatowej nr 1111G Aleksandra Włodarczyk 2023-04-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
754134 Wykonanie wraz z transportem 4 sztuk parasoli dla miejscowości Płaszewko, Gmina Słupsk Karolina Chodasewicz 2023-04-20 11:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
753310 7011.5.2023 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wewnętrznej 10/1.KDW wraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1132G w m. Jezierzyce wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID lub zgłoszenia. Iwona Antoniuk 2023-04-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
752298 7011.4.2023 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Orzechowej w Bydlinie i odcinka ulicy Polnej w Strzelinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID lub zgłoszenia. Iwona Antoniuk 2023-04-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
748080 ZP.271.14.2023 Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Słupsk wraz z modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bierkowie Michał Maciejewski 2023-04-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751090 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Centrum Aktywności Lokalnej w Jezierzycach, Gmina Słupsk. Karolina Chodasewicz 2023-04-12 11:43:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
701260 ZP.271.48.2022 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej oraz modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w Jezierzycach Michał Maciejewski 2022-12-09 11:34:13 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
394600 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Gminy Słupsk Monika Andrzejewska 2020-11-10 10:33:27 Zapytanie ofertowe Service Go to
248294 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej na dz. nr 39/2; 39/7; 39/3; 39/5 w m. Bruskowo Małe Aneta Karwalska 2020-01-09 12:23:02 - - Go to
249348 Budowa Pomostu w miejscowości Strzelino Aneta Karwalska 2020-01-09 12:22:44 - - Go to
251506 Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bierkowo Osiedle, gmina Słupsk- działki nr 456/17, 456/10, 456/11 Aneta Karwalska 2020-01-09 12:22:23 - - Go to
251911 Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie mieszczącej się na terenie Gminy Słupsk. Monika Andrzejewska 2019-09-19 11:03:57 - - Go to
210479 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G wraz z odwodnieniem oraz uzyskaniem pozwolenia (ZRID) / zgłoszenia na budowę w m. Gać, gm. Słupsk Iwona Antoniuk 2019-03-26 09:08:06 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
489143 2021/BZP 00129180/01 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzemienica - Swołowo (119001G) - ZP.271.27.2021 Monika Andrzejewska 2021-08-31 14:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
483350 2021/BZP 00113544/01 Budowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej i linii oświetleniowej na dz. nr 266 w m. Wrzeście oraz budowa odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej na dz. nr 260 w m. Wrzeście - ZP.271.21.2021 Monika Andrzejewska 2021-08-17 09:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
482545 2021/BZP 00111368/01 Budowa sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Słupsk w m. Jezierzyce, Krępa Słupska i Włynkowo - ZP.271.19.2021 Monika Andrzejewska 2021-08-25 09:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
468658 2021/BZP 00078711/01 Budowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej i linii oświetleniowej na dz. nr 266 w m. Wrzeście oraz budowa odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej na dz. nr 260 w m. Wrzeście - ZP.271.17.2021 Monika Andrzejewska 2021-06-30 11:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462692 2021/BZP 00064022/01 Budowa miasteczka ruchu drogowego w m. Redzikowo – dz. 1/22 - ZP.271.15.2021 Monika Andrzejewska 2021-06-22 12:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449946 2021/BZP 00039300/01 Budowa drogi gminnej na dz. nr 266 wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej i linii oświetleniowej w miejscowości Wrzeście - ZP.271.10.2021 Monika Andrzejewska 2021-05-31 13:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
439534 2021/BZP 00022913/01 Przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, linii oświetleniowej i wodociągu w miejscowości Głobino - ZP.271.6.2021 Monika Andrzejewska 2021-06-07 12:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
429033 ZP.271.3.2021 Zakup sprzętu biurowego wraz dostawą, wniesieniem i montażem w nowo budowanym Przedszkolu przy Szkole Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku Monika Andrzejewska 2021-04-23 09:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to