Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
694784 2022/BZP 00455332/01 z dnia 2022-11-23 „ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. GRABOWEJ 1A W KATOWICACH” TP-17.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-01 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695557 2022/BZP 00457971/01 „Utrzymanie czystości wewnątrz budynku biurowo – laboratoryjnego znajdującego się w Katowicach przy ul. Grabowej 1A” - TP-13.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695328 ZO-31/2022 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
696933 ZO 32/2022 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1a Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505026 ZO-16/2021 Wymiana włazu dachowego na dachu w budynku w Raciborzu przy ul. Transportowej 9 Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
500608 ZO-13/2021 „Remont chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych w Istebnej na oś. Kubalonka” Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
500500 ZO-11/2021 „Remont drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku mieszkalnego przy ul. Bielskiej 54 w Górkach Wielkich” Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
500596 ZO-12/2021 „Remont wszystkich kominów ponad dachem w budynku biurowym przy ul. Wręczyckiej 11A w Częstochowie” Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
498488 ZO-10/2021 Wymiana włazu dachowego na dachu w budynku w Raciborzu przy ul. Transportowej 9 Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
490345 ZO-9/2021 Usługa przeprowadzenia rocznej kontroli przewodów kominowych oraz wykonanie czyszczenia przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2021-08-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
489568 ZO-8/2021 Wykonanie przeglądu sprzetu ochrony ppoż.(tj. gaśnic,hydrantów) znajdujących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2021-08-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to