Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
849012 2023/BZP 00498259 PRZEBUDOWA JEDNOPRZESTRZENNEJ SALI BIUROWEJ WRAZ Z NOWYM PODZIAŁEM I UKŁADEM POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
855128 2023/BZP 00519363 TP.9-2023 ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
857750 ZO.-38/2023 Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
857518 ZO - 39/2023 „Sporządzenie sprawozdania technicznego z obmiaru 3 pryzm węgla ( ekogroszku )” Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858993 ZO – 41/2023 Sprzedaż z odroczonym terminem płatności w sieci hipermarketów budowlano – remontowych Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858973 ZO –40/2023 Świadczenie usług pocztowych dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w roku 2024r Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
595444 ZO - 14/2022 Usługa przeprowadzenia rocznego przeglądu kominiarskiego wraz z czyszczeniem przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
587934 2022/BZP 00044915/05/P „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
588470 ZO - 12/2022 Wykonanie okresowego przegladu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
586362 ZO-9.2022 „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla prac remontowych 7 (siedmiu) robót budowlanych” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
585945 ZO-10.2022 „Wykonanie kompleksowego projektu wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (w skrócie: STWiOR) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę budynku portierni w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
585214 ZO-11.2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-18 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
584543 ZO-8/2022 „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla prac remontowych i adaptacyjnych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
578592 2022/BZP 00068093/01 „USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” TP-2.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
580702 ZO-4/2022 Przeprowadzenie przeglądów kwartalnych oraz usługa serwisowa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
578708 ZO- 7/2022 Przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) oraz prawidłowości podłączeń w budynku przy ul. Częstochowska 1 w Parzymiechach Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to