Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
849012 2023/BZP 00498259 PRZEBUDOWA JEDNOPRZESTRZENNEJ SALI BIUROWEJ WRAZ Z NOWYM PODZIAŁEM I UKŁADEM POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
855128 2023/BZP 00519363 TP.9-2023 ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
857750 ZO.-38/2023 Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
857518 ZO - 39/2023 „Sporządzenie sprawozdania technicznego z obmiaru 3 pryzm węgla ( ekogroszku )” Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858993 ZO – 41/2023 Sprzedaż z odroczonym terminem płatności w sieci hipermarketów budowlano – remontowych Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858973 ZO –40/2023 Świadczenie usług pocztowych dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w roku 2024r Zespół Zamówień Publicznych 2023-12-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
619394 ZO - 20/2022 Jednorazowa usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-06-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622055 ZO - 19/2022 Przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji gazowej na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-06-09 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622872 Prośba o oszacowanie wartości zamówienia "Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej" Zespół Zamówień Publicznych 2022-06-09 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
618810 2022/BZP 00179109/01 „ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-5.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-06-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
621255 Prośba o oszacowanie wartości zamówienia „Wykonanie świadectwa charakterystyki nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 1 w Parzymiechach" Zespół Zamówień Publicznych 2022-06-03 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
613446 ZO - 18/2022 Jednorazowa usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-05-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
610455 2022/BZP 00151063/01 „ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI.” TP-4.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-05-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611319 ZO - 17/2022 Usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-05-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
610001 ZO - 16/2022 Usługa przeprowadzenia rocznego przeglądu kominiarskiego wraz z czyszczeniem przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-05-13 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
603099 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to