Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719816 ZO-2/2023 Serwis i konserwacja stałego urządzenia gaśniczego Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
555981 ZO 36/2021 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1a Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-27 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
553862 2021/BZP 00319604/01 „ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI.” (TP-6.2021) Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
554705 ZO-33/2021 Sprzedaż z odroczonym terminem płatności w sieci hipermarketów budowlano – remontowych Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-22 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
554682 ZO- 32/2021 Świadczenie usług pocztowych dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w 2022r. Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
554744 ZO-34/2021 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4 Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
551147 2021/BZP 00310585/01 „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANEJ PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” (nr postępowania TP-5.2021) Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
549654 2021/BZP 00306265/01 „SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH" (TP-4/2021) Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
551737 ZO- 30/2021 Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych do samochodów służbowych i maszyn eksploatacyjnych Ślaskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-15 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
549543 ZO- 31/2021 Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług informatycznych dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
549479 ZO- 30/2021 Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych do samochodów służbowych i maszyn eksploatacyjnych Ślaskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-13 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to